Vykdomas monitoringas:

Kita informacija:


© Utenos rajono
savivaldybės administracija, 2011

Lentelėje veikia rūšiavimas pagal kelis parametrus (žymėti stulpelių pavadinimus reikia laikant SHIFT) ir paieška pagal kelis kriterijus. Pavyzdys: "pH Mockėnai 2010-09-22". Lentelės duomenys grąžinami i pradinę padėtį ištrynus įvestus simbolius/žodžius/frazes.

Paieška lentelėje:

Analitė
Tyrimo
rez.
Ribinė
reikš.
Matavimo
vnt.
Data
Matavimo
vieta
Tūrinis svoris1.58 mg/m32010-09-22Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Drėgnis22.63 %2010-09-22Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Bendras org.C2.8 % C sausame grunte2010-09-22Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Bendras org.N3803 mg/kg2010-09-22Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Judrusis P16.2 mg/kg2010-09-22Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
NH4-N180 NH4-N/kg sauso grunto2010-09-22Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
NO3-N49.2 NH3-N/kg sauso grunto2010-09-22Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Sorbuotų bazių suma83.4 mekv/kg2010-09-22Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
pH7.74 2010-09-22Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Elektrinis laidis8.4 mS/m2010-09-22Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cd0.153mg/kg sauso grunto2010-09-22Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cr12100mg/kg sauso grunto2010-09-22Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cu12100mg/kg sauso grunto2010-09-22Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Ni1275mg/kg sauso grunto2010-09-22Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Pb3100mg/kg sauso grunto2010-09-22Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Zn18300mg/kg sauso grunto2010-09-22Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Tūrinis svoris1.76mg/m32011-07-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Drėgnis23.79%2011-07-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Bendras org.C2.91% C sausame grunte2011-07-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Bendras org.N3869mg/kg2011-07-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Judrusis P16.4mg/kg2011-07-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
NH4-N160NH4-N/kg sauso grunto2011-07-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
NO3-N51.8NH3-N/kg sauso grunto2011-07-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Sorbuotų bazių suma192.5mekv/kg2011-07-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
pH7.93 2011-07-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Elektrinis laidis14.3mS/m2011-07-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cd0.173mg/kg sauso grunto2011-07-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cr11100mg/kg sauso grunto2011-07-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cu13100mg/kg sauso grunto2011-07-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Ni1275mg/kg sauso grunto2011-07-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Pb4100mg/kg sauso grunto2011-07-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Zn17300mg/kg sauso grunto2011-07-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Tūrinis svoris1.83 mg/m32012-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Drėgnis25.42 %2012-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Bendras org.C3.87 % C sausame grunte2012-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Bendras org.N3791 mg/kg2012-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Judrusis P17 mg/kg2012-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
NH4-N170 NH4-N/kg sauso grunto2012-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
NO3-N48.1 NH3-N/kg sauso grunto2012-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Sorbuotų bazių suma330.5 mekv/kg2012-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
pH6.24 2012-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Elektrinis laidis6.9 mS/m2012-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cd0.133mg/kg sauso grunto2012-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cr10100mg/kg sauso grunto2012-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cu11100mg/kg sauso grunto2012-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Ni1075mg/kg sauso grunto2012-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Pb3100mg/kg sauso grunto2012-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Zn16300mg/kg sauso grunto2012-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Tūrinis svoris1.59 mg/m32013-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Drėgnis24.4 %2013-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Bendras org.C9.09 % C sausame grunte2013-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Bendras org.N3181.8 mg/kg2013-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Judrusis P86 mg/kg2013-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
NH4-N0.0 NH4-N/kg sauso grunto2013-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
NO3-N0.211 NH3-N/kg sauso grunto2013-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Sorbuotų bazių suma98.8 mekv/kg2013-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
pH7.02 2013-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Elektrinis laidis11.73 mS/m2013-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cd03mg/kg sauso grunto2013-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cr9100mg/kg sauso grunto2013-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cu9100mg/kg sauso grunto2013-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Ni975mg/kg sauso grunto2013-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Pb13100mg/kg sauso grunto2013-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Zn71300mg/kg sauso grunto2013-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Tūrinis svoris1.62 mg/m32014-09-23Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Drėgnis23.8 %2014-09-23Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Bendras org.C6.3 % C sausame grunte2014-09-23Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Bendras org.N3384 mg/kg2014-09-23Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Judrusis P30.5 mg/kg2014-09-23Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
NH4-N5.8 NH4-N/kg sauso grunto2014-09-23Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
NO3-N12.5 NH3-N/kg sauso grunto2014-09-23Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Sorbuotų bazių suma157.2 mekv/kg2014-09-23Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
pH7.19 2014-09-23Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Elektrinis laidis8.31 mS/m2014-09-23Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cd03mg/kg sauso grunto2014-09-23Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cr10100mg/kg sauso grunto2014-09-23Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cu10100mg/kg sauso grunto2014-09-23Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Ni975mg/kg sauso grunto2014-09-23Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Pb10100mg/kg sauso grunto2014-09-23Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Zn65300mg/kg sauso grunto2014-09-23Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Bendras org.N3200mg/kg2016-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Judrusis P6mg/kg2016-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
NH4-N12.7NH-N/kg sauso grunto2016-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
NO3-N4.79NO3-N/kg sauso grunto2016-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
pH5.8 2016-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Elektrinis laidis4.2mS/m2016-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Drėgnis12.7%2016-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cu17.7100mg/kg sauso grunto2016-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Pb16.4100mg/kg sauso grunto2016-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Zn40.3300mg/kg sauso grunto2016-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cr18.8100mg/kg sauso grunto2016-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Ni11.175mg/kg sauso grunto2016-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Tūrinis svoris0.88mg/m32016-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Bendras org.C5.34% C sausame grunte2016-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Sorbuotų bazių suma270mekv/kg2016-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cd0.1943mg/kg sauso grunto2016-09-26Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cr26.22100mg/kg2018-09-12Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cu15.33100mg/kg2018-09-12Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Ni16.4475mg/kg2018-09-12Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Pb16.22100mg/kg2018-09-12Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Zn51.56300mg/kg2018-09-12Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cd0.193mg/kg2018-09-12Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
NH41.34mg/kg2018-09-17Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Bendras org.N1200mg/kg2018-09-17Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
NO3-N9.47mg/kg2018-09-17Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
NO2-N0.05mg/kg2018-09-17Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Judrusis P6mg/kg2018-09-17Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Elektrinis laidis 10mS/m2018-09-17Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
pH7.2 2018-09-17Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Sausųjų medžiagų kiekis873g/kg2018-09-17Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Bendras org.C1.14% C sausame grunte2018-09-17Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Sorbuotų bazių suma156mekv/kg2018-09-17Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Tūrinis svoris1.83 mg/m32019-09-19Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
pH7.8 2019-09-19Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Elektrinis laidis14.5 mS/m2019-09-19Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Judrusis P191 mg/kg2019-09-19Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Bendras org.C2.58 % C sausame grunte2019-09-19Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Bendras org.N0.183 mg/kg2019-09-19Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
NO3-N12.36 NH3-N/kg sauso grunto2019-09-19Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
NH4-N2.44 NH4-N/kg sauso grunto2019-09-19Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
NO2-N14.80mg/kg2019-09-19Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cd0.153mg/kg sauso grunto2019-09-19Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cr41.5100mg/kg sauso grunto2019-09-19Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Ni14.875mg/kg sauso grunto2019-09-19Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Pb15.6100mg/kg sauso grunto2019-09-19Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Cu22.3100mg/kg sauso grunto2019-09-19Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254
Zn179300mg/kg sauso grunto2019-09-19Ažuolijos draustinio zona > 600445,6148254