Vykdomas monitoringas:

Kita informacija:


© Utenos rajono
savivaldybės administracija, 2011

Lentelėje veikia rūšiavimas pagal kelis parametrus (žymėti stulpelių pavadinimus reikia laikant SHIFT) ir paieška pagal kelis kriterijus. Pavyzdys: "pH Mockėnai 2010-09-22". Lentelės duomenys grąžinami i pradinę padėtį ištrynus įvestus simbolius/žodžius/frazes.

Paieška lentelėje:

Analitė
Tyrimo
rez.
Ribinė
reikš.
Matavimo
vnt.
Data
Matavimo
vieta
Ištirpęs deguonis9.7>6.5mg/lO22010-09-21Viešos upė > 600045,6148845
pH7.85ph vienetai2010-09-21Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos13mg/l2010-09-21Viešos upė > 600045,6148845
BDS71.4<3.3mg/lO22010-09-21Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai2<10.19mg/l2010-09-21Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.034<0.2mg/l2010-09-21Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0330.09/0.3mg/l2010-09-21Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas235mg/O22010-09-21Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.045 <0.28mg/l 2010-09-21Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra10˚C2010-09-21Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis8.2>6.5mg/lO22010-11-02Viešos upė > 600045,6148845
pH7.63ph vienetai2010-11-02Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos12mg/l2010-11-02Viešos upė > 600045,6148845
BDS73.9<3.3mg/lO22010-11-02Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai5.49<10.19mg/l2010-11-02Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai00.09/0.3mg/l2010-11-02Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.140<0.2mg/l2010-11-02Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas16.25mg/O22010-11-02Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.046<0.28mg/l 2010-11-02Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra4˚C2010-11-02Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis12.3>6.5mg/lO22011-03-23Viešos upė > 600045,6148845
pH7.51ph vienetai2011-03-23Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos25mg/l2011-03-23Viešos upė > 600045,6148845
BDS73.56<3.3mg/lO22011-03-23Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai7.57<10.19mg/l2011-03-23Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.090<0.2mg/l2011-03-23Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai00.09/0.3mg/l2011-03-23Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas8.735mg/O22011-03-23Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.169<0.28mg/l 2011-03-23Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra5˚C2011-03-23Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis13.5>6.5mg/lO22011-05-30Viešos upė > 600045,6148845
pH7.86ph vienetai2011-05-30Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos18mg/l2011-05-30Viešos upė > 600045,6148845
BDS73.10<3.3mg/lO22011-05-30Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai6.21<10.19mg/l2011-05-30Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.18<0.2mg/l2011-05-30Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai00.09/0.3mg/l2011-05-30Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas7.565mg/O22011-05-30Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.11<0.28mg/l 2011-05-30Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra14˚C2011-05-30Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis14.1>6.5mg/lO22011-07-29Viešos upė > 600045,6148845
pH7.98ph vienetai2011-07-29Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos20mg/l2011-07-29Viešos upė > 600045,6148845
BDS73.38<3.3mg/lO22011-07-29Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai5.43<10.19mg/l2011-07-29Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.20<0.2mg/l2011-07-29Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai00.09/0.3mg/l2011-07-29Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas7.875mg/O22011-07-29Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.127<0.28mg/l 2011-07-29Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra16˚C2011-07-29Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis8.5>6.5mg/lO22011-12-08Viešos upė > 600045,6148845
pH7.52ph vienetai2011-12-08Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai5.4<10.19mg/l2011-12-08Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai00.09/0.3mg/l2011-12-08Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.19<0.2mg/l2011-12-08Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis13.9>6.5mg/lO22012-03-24Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas10.125mg/O22011-12-08Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos13mg/l2011-12-08Viešos upė > 600045,6148845
pH7.54ph vienetai2012-03-24Viešos upė > 600045,6148845
BDS73.9<3.3mg/lO22011-12-08Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.040<0.28mg/l 2011-12-08Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra2˚C2011-12-08Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai12.2<10.19mg/l2012-03-24Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai00.09/0.3mg/l2012-03-24Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.040<0.2mg/l2012-03-24Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas12.45mg/O22012-03-24Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos10mg/l2012-03-24Viešos upė > 600045,6148845
BDS74.48<3.3mg/lO22012-03-24Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.103<0.28mg/l 2012-03-24Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra5˚C2012-03-24Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis14.8>6.5mg/lO22012-06-11Viešos upė > 600045,6148845
pH7.51ph vienetai2012-06-11Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos14mg/l2012-06-11Viešos upė > 600045,6148845
BDS73.83<3.3mg/lO22012-06-11Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai6<10.19mg/l2012-06-11Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai00.09/0.3mg/l2012-06-11Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.21<0.2mg/l2012-06-11Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas7.25mg/O22012-06-11Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.115<0.28mg/l 2012-06-11Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra12˚C2012-06-11Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis8.75>6.5mg/lO22012-09-20Viešos upė > 600045,6148845
pH8.16ph vienetai2012-09-20Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai0.16<10.19mg/l2012-09-20Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0200.09/0.3mg/l2012-09-20Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.04<0.2mg/l2012-09-20Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas14.95mg/O22012-09-20Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos3mg/l2012-09-20Viešos upė > 600045,6148845
BDS71.48<3.3mg/lO22012-09-20Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.011<0.28mg/l 2012-09-20Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra9˚C2012-09-20Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis11.10>6.5mg/lO22012-10-03Viešos upė > 600045,6148845
pH7.9ph vienetai2012-10-03Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai11<10.19mg/l2012-10-03Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0390.09/0.3mg/l2012-10-03Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.04<0.2mg/l2012-10-03Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas125mg/O22012-10-03Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos8.4mg/l2012-10-03Viešos upė > 600045,6148845
BDS71.95<3.3mg/lO22012-10-03Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.078<0.28mg/l 2012-10-03Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra8˚C2012-10-03Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis12.16>6.5mg/lO22013-03-15Viešos upė > 600045,6148845
pH7.80ph vienetai2013-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos14.0mg/l2013-03-15Viešos upė > 600045,6148845
BDS73.77<3.3mg/lO22013-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai6.11<10.19mg/l2013-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.230<0.2mg/l2013-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai00.09/0.3mg/l2013-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas11.15mg/O22013-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0<0.28mg/l 2013-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra3˚C2013-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis10.19>6.5mg/lO22013-04-18Viešos upė > 600045,6148845
pH7.53ph vienetai2013-04-18Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos63mg/l2013-04-18Viešos upė > 600045,6148845
BDS76.02<3.3mg/lO22013-04-18Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai28<10.19mg/l2013-04-18Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai00.09/0.3mg/l2013-04-18Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.251<0.2mg/l2013-04-18Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas17.15mg/O22013-04-18Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.028<0.28mg/l 2013-04-18Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra9˚C2013-04-18Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis7.83>6.5mg/lO22013-08-07Viešos upė > 600045,6148845
pH8.18ph vienetai2013-08-07Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai2.77<10.19mg/l2013-08-07Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.5390.09/0.3mg/l2013-08-07Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.005<0.2mg/l2013-08-07Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas11.65mg/O22013-08-07Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos17mg/l2013-08-07Viešos upė > 600045,6148845
BDS71.72<3.3mg/lO22013-08-07Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.083<0.28mg/l 2013-08-07Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra20.8˚C2013-08-07Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis6.58>6.5mg/lO22013-11-28Viešos upė > 600045,6148845
pH7.54ph vienetai2013-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos21mg/l2013-11-28Viešos upė > 600045,6148845
BDS73.52<3.3mg/lO22013-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai7.04<10.19mg/l2013-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0330.09/0.3mg/l2013-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.085<0.2mg/l2013-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas18.35mg/O22013-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.055<0.28mg/l 2013-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra7˚C2013-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis8.81>6.5mg/lO22014-03-24Viešos upė > 600045,6148845
pH7.8ph vienetai2014-03-24Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos24mg/l2014-03-24Viešos upė > 600045,6148845
BDS72.55<3.3mg/lO22014-03-24Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai13.2<10.19mg/l2014-03-24Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.116<0.2mg/l2014-03-24Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0920.09/0.3mg/l2014-03-24Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas15.65mg/O22014-03-24Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.0368<0.28mg/l 2014-03-24Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra2˚C2014-03-24Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis8.26>6.5mg/lO22014-04-30Viešos upė > 600045,6148845
pH7.6ph vienetai2014-04-30Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos10mg/l2014-04-30Viešos upė > 600045,6148845
BDS70.74<3.3mg/lO22014-04-30Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai9.43<10.19mg/l2014-04-30Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.019<0.2mg/l2014-04-30Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.00430.09/0.3mg/l2014-04-30Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas13.35mg/O22014-04-30Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.021<0.28mg/l 2014-04-30Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra5˚C2014-04-30Viešos upė > 600045,6148845
pH7.8ph vienetai2014-09-29Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai1.24<10.19mg/l2014-09-29Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0110.09/0.3mg/l2014-09-29Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.074<0.2mg/l2014-09-29Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas13.75mg/O22014-09-29Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos17mg/l2014-09-29Viešos upė > 600045,6148845
BDS71.15<3.3mg/lO22014-09-29Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.021<0.28mg/l 2014-09-29Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra9˚C2014-09-29Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis9.21>6.5mg/lO22014-09-29Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis9.67>6.5mg/lO22014-11-28Viešos upė > 600045,6148845
pH8.2ph vienetai2014-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai1.31<10.19mg/l2014-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0120.09/0.3mg/l2014-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.078<0.2mg/l2014-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas14.45mg/O22014-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos18mg/l2014-11-28Viešos upė > 600045,6148845
BDS71.21<3.3mg/lO22014-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.022<0.28mg/l 2014-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra7˚C2014-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra17˚C2016-06-23Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis8.9>6.5mg/lO22016-06-23Viešos upė > 600045,6148845
pH8.1ph vienetai2016-06-23Viešos upė > 600045,6148845
BDS72.4<3.3mg/lO22016-06-23Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai0.92<10.19mg/l2016-06-23Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.049<0.2mg/l2016-06-23Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0330.09/0.3mg/l2016-06-23Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.040<0.28mg/l2016-06-23Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas2.265mg/O22016-06-23Viešos upė > 600045,6148845
N bendras1.091.8mg/l2016-06-23Viešos upė > 600045,6148845
P bendras0.092<0.14mg/l2016-06-23Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos12mg/l2016-06-23Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0100.09/0.3mg/l2016-09-20Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai0.26<10.19mg/l2016-09-20Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.155<0.2mg/l2016-09-20Viešos upė > 600045,6148845
pH7.75pH vienetai2016-09-20Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas15.55mg/O22016-09-20Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis7.7>6.5mg/lO22016-09-20Viešos upė > 600045,6148845
BDS74.76<3.3mg/lO22016-09-20Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos27.0mg/l2016-09-20Viešos upė > 600045,6148845
N bendras1.641.8mg/l2016-09-20Viešos upė > 600045,6148845
P bendras0.046<0.14mg/l2016-09-20Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.038<0.28mg/l 2016-09-20Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra11˚C2016-09-20Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0100.09/0.3mg/l2016-10-20Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai0.050<10.19mg/l2016-10-20Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.010<0.2mg/l2016-10-20Viešos upė > 600045,6148845
pH7.80pH vienetai2016-10-20Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas12.85mg/O22016-10-20Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis10.0>6.5mg/lO22016-10-20Viešos upė > 600045,6148845
BDS73.60<3.3mg/lO22016-10-20Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos3.0mg/l2016-10-20Viešos upė > 600045,6148845
N bendras0.4301.8mg/l2016-10-02Viešos upė > 600045,6148845
P bendras0.041<0.14mg/l2016-10-20Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.023<0.28mg/l 2016-10-20Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra4˚C2016-10-20Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra3.0˚C2017-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas14.65mg/O22017-03-15Viešos upė > 600045,6148845
BDS72.68<3.3mg/lO22017-03-15Viešos upė > 600045,6148845
N bendras5.381.8mg/l2017-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis7.32>6.5mg/lO22017-03-15Viešos upė > 600045,6148845
pH7.81pH vienetai2017-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos3.30mg/l2017-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.017<0.2mg/l2017-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.007<0.28mg/l 2017-03-15Viešos upė > 600045,6148845
P bendras0.020<0.14mg/l2017-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai3.854<10.19mg/l2017-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0110.09/0.3mg/l2017-03-15Viešos upė > 600045,6148845
pH7.89pH vienetai2017-06-05Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis6.65>6.5mg/lO22017-06-05Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.039<0.2mg/l2017-06-05Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai0.603<10.19mg/l2017-06-05Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0090.09/0.3mg/l2017-06-05Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.005<0.28mg/l 2017-06-05Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos13.95mg/l2017-06-05Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra16˚C2017-06-05Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra16˚C2017-06-05Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra16˚C2017-06-05Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas17.65mg/O22017-06-05Viešos upė > 600045,6148845
BDS72.24<3.3mg/lO22017-06-05Viešos upė > 600045,6148845
N bendras1.561.8mg/l2017-06-05Viešos upė > 600045,6148845
P bendras0.020<0.14mg/l2017-06-05Viešos upė > 600045,6148845
pH7.68pH vienetai2017-09-22Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis8.76>6.5mg/lO22017-09-22Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.027<0.2mg/l2017-09-22Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai3.50<10.19mg/l2017-09-22Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.033<0.28mg/l2017-09-22Viešos upė > 600045,6148845
P bendras0.055<0.14mg/l2017-09-22Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0350.09/0.3mg/l2017-09-22Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra13˚C2017-09-22Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas17.55mg/O22017-09-22Viešos upė > 600045,6148845
BDS73.08<3.3mg/lO22017-09-22Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos5.08mg/l2017-09-22Viešos upė > 600045,6148845
P bendras0.055<0.14mg/l2017-09-22Viešos upė > 600045,6148845
N bendras2.191.8mg/l2017-09-22Viešos upė > 600045,6148845
pH7.76pH vienetai2017-11-13Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis8.13>6.5mg/lO22017-11-13Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.027<0.2mg/l2017-11-13Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai3.41<10.19mg/l2017-11-13Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.028<0.28mg/l 2017-11-13Viešos upė > 600045,6148845
P bendras0.050<0.14mg/l2017-11-13Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0100.09/0.3mg/l2017-11-13Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos6.20mg/l2017-11-13Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra5.4˚C2017-11-13Viešos upė > 600045,6148845
BDS73.2<3.3mg/lO22017-11-13Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas26.45mg/O22017-11-13Viešos upė > 600045,6148845
N bendras2.611.8mg/l2017-11-13Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas11.35mg/O22018-03-13Viešos upė > 600045,6148845
BDS75.96<3.3mg/lO22018-03-13Viešos upė > 600045,6148845
N bendras1.561.8mg/l2018-03-13Viešos upė > 600045,6148845
pH7.93pH vienetai2018-03-13Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis7.98>6.5mg/lO22018-03-13Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.143<0.2mg/l2018-03-13Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai1.144<10.19mg/l2018-03-13Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.071<0.28mg/l 2018-03-13Viešos upė > 600045,6148845
P bendras0.097<0.14mg/l2018-03-13Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0300.09/0.3mg/l2018-03-13Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos13.15mg/l2018-03-13Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra0.5˚C2018-03-13Viešos upė > 600045,6148845
N bendras0.7101.8mg/l2018-06-12Viešos upė > 600045,6148845
pH8.35 pH vienetai2018-06-12Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis6.03>6.5mg/lO22018-06-12Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.052<0.2mg/l2018-06-12Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai0.463<10.19mg/l2018-06-12Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.026<0.28mg/l 2018-06-12Viešos upė > 600045,6148845
P bendras0.057<0.14mg/l2018-06-12Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0060.09/0.3mg/l2018-06-12Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos2.0 mg/l2018-06-12Viešos upė > 600045,6148845
BDS74.34<3.3mg/lO22018-06-12Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas17.795mg/O22018-06-12Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra16.7 ˚C2018-06-12Viešos upė > 600045,6148845
pH7.56pH vienetai2018-09-12Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis8.15>6.5mg/lO22018-09-12Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.107<0.2mg/l2018-09-12Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai0.022<10.19mg/l2018-09-12Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.005<0.28mg/l 2018-09-12Viešos upė > 600045,6148845
P bendras0.056<0.14mg/l2018-09-12Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0030.09/0.3mg/l2018-09-12Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos2.53mg/l2018-09-12Viešos upė > 600045,6148845
BDS72.0<3.3mg/lO22018-09-12Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas16.765mg/O22018-09-12Viešos upė > 600045,6148845
N bendras0.2991.8mg/l2018-09-12Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra14.0˚C2018-09-12Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis8.94>6.5mg/lO22018-11-07Viešos upė > 600045,6148845
pH8.08 ph vienetai2018-11-07Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos4.75mg/l2018-11-07Viešos upė > 600045,6148845
BDS72.0<3.3mg/lO22018-11-07Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai0.022<10.19mg/l2018-11-07Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.017<0.2mg/l2018-11-07Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0030.09/0.3mg/l2018-11-07Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.011<0.28mg/l 2018-11-07Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas10.555mg/O22018-11-07Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra7.6˚C2018-11-07Viešos upė > 600045,6148845
N bendras0.2091.8mg/l2018-11-07Viešos upė > 600045,6148845
P bendras0.042<0.14mg/l2018-11-07Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas14.45mg/O22019-03-15Viešos upė > 600045,6148845
BDS74.72<3.3mg/lO22019-03-15Viešos upė > 600045,6148845
N bendras4.291.8mg/l2019-03-15Viešos upė > 600045,6148845
P bendras0.019<0.14mg/l2019-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai2.67<10.19mg/l2019-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0570.09/0.3mg/l2019-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.014<0.28mg/l 2019-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.053<0.2mg/l2019-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra4.1˚C2019-03-15Viešos upė > 600045,6148845
pH8.1ph vienetai2019-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis9.37>6.5mg/lO22019-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos2.8mg/l2019-03-15Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas13.05mg/O22019-06-18Viešos upė > 600045,6148845
BDS71.16<3.3mg/lO22019-06-18Viešos upė > 600045,6148845
N bendras2.01.8mg/l2019-06-18Viešos upė > 600045,6148845
P bendras0.074<0.14mg/l2019-06-18Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai3.43<10.19mg/l2019-06-18Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0360.09/0.3mg/l2019-06-18Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.045<0.28mg/l 2019-06-18Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.087<0.2mg/l2019-06-18Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra23.3˚C2019-06-18Viešos upė > 600045,6148845
pH8.0ph vienetai2019-06-18Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis10.37>6.5mg/lO22019-06-18Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos1.2mg/l2019-06-18Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas13.75mg/O22019-09-19Viešos upė > 600045,6148845
BDS712.5<3.3mg/lO22019-09-19Viešos upė > 600045,6148845
N bendras0.911.8mg/l2019-09-19Viešos upė > 600045,6148845
P bendras0.07<0.14mg/l2019-09-19Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai4.02<10.19mg/l2019-09-19Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0460.09/0.3mg/l2019-09-19Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.029<0.28mg/l 2019-09-19Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.058<0.2mg/l2019-09-19Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra16.0˚C2019-09-19Viešos upė > 600045,6148845
pH8.0ph vienetai2019-09-19Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis10.32>6.5mg/lO22019-09-19Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos1.6mg/l2019-09-19Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra4.6˚C2019-11-28Viešos upė > 600045,6148845
pH7.9ph vienetai2019-11-28Viešos upė > 600045,6148845
N bendras0.8961.8mg/l2019-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.112<0.2mg/l2019-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai2.52<10.19mg/l2019-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0470.09/0.3mg/l2019-11-28Viešos upė > 600045,6148845
P bendras0.226<0.14mg/l2019-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.210<0.28mg/l 2019-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis10.56>6.5mg/lO22019-11-28Viešos upė > 600045,6148845
BDS73.72<3.3mg/lO22019-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos2.0mg/l2019-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas1.375mg/O22019-11-28Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra4.2˚C2020-03-10Viešos upė > 600045,6148845
N bendras1.51.8mg/l2020-03-10Viešos upė > 600045,6148845
BDS71.68<3.3mg/lO22020-03-10Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis11.18>6.5mg/lO22020-03-10Viešos upė > 600045,6148845
pH8ph vienetai2020-03-10Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos2.15mg/l2020-03-10Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai2.66<10.19mg/l2020-03-10Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.022<0.2mg/l2020-03-10Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0980.09/0.3mg/l2020-03-10Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas1.355mg/O22020-03-10Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.034<0.28mg/l 2020-03-10Viešos upė > 600045,6148845
P bendras0.034<0.14mg/l2020-03-10Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra19.2˚C2020-06-12Viešos upė > 600045,6148845
pH7.8ph vienetai2020-06-12Viešos upė > 600045,6148845
N bendras1.311.8mg/l2020-06-12Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.084<0.2mg/l2020-06-12Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai1.49<10.19mg/l2020-06-12Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0230.09/0.3mg/l2020-06-12Viešos upė > 600045,6148845
P bendras0.021<0.14mg/l2020-06-12Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.019<0.28mg/l 2020-06-12Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis10.21>6.5mg/lO22020-06-12Viešos upė > 600045,6148845
BDS73.77<3.3mg/lO22020-06-12Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos2.1mg/l2020-06-12Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas0.4995mg/O22020-06-12Viešos upė > 600045,6148845
P bendras0.163<0.14mg/l2020-09-16Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai0.765<10.19mg/l2020-09-16Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0220.09/0.3mg/l2020-09-16Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.042<0.28mg/l 2020-09-16Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.083<0.2mg/l2020-09-16Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra16.7˚C2020-09-16Viešos upė > 600045,6148845
pH7.9ph vienetai2020-09-16Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis8.68>6.5mg/lO22020-09-16Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos0.35mg/l2020-09-16Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas0.9945mg/O22020-09-16Viešos upė > 600045,6148845
N bendras1.081.8mg/l2020-09-16Viešos upė > 600045,6148845
BDS73.52<3.3mg/lO22020-09-22Viešos upė > 600045,6148845
Temperatūra3.8˚C2020-11-30Viešos upė > 600045,6148845
pH8ph vienetai2020-11-30Viešos upė > 600045,6148845
N bendras0.9871.8mg/l2020-11-30Viešos upė > 600045,6148845
Amonio azotas0.147<0.2mg/l2020-11-30Viešos upė > 600045,6148845
Nitratai2.171<10.19mg/l2020-11-30Viešos upė > 600045,6148845
Nitritai0.0290.09/0.3mg/l2020-11-30Viešos upė > 600045,6148845
P bendras0.232<0.14mg/l2020-11-30Viešos upė > 600045,6148845
Fosfatas0.077<0.28mg/l 2020-11-30Viešos upė > 600045,6148845
Ištirpęs deguonis10.13>6.5mg/lO22020-11-30Viešos upė > 600045,6148845
BDS73.37<3.3mg/lO22020-11-30Viešos upė > 600045,6148845
Suspenduotos medžiagos1.3mg/l2020-11-30Viešos upė > 600045,6148845
Permanganato indeksas1.425mg/O22020-11-30Viešos upė > 600045,6148845