Utenos miesto ir jo apylinkių

APLINKOS MONITORINGAS

Utenos miesto ir jo apylinkių

APLINKOS MONITORINGAS

Utenos miesto ir jo apylinkių

APLINKOS MONITORINGAS

Vykdomas monitoringas

Kita informacija

Atlikti vandens telkinių vandens tyrimai


2023-03-20

Siekiant įgyvendinti Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021–2026 metų programą, 2023 m. kovo 3 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus ir UAB „Darnaus vystymosi institutas“ atstovai dalyvavo imant (semiant) paviršinio vandens telkinių vandens mėginius ir kabinant difuzinius ėmiklius (jie bus eksponuojami dvi savaites, o vėliau vežami ir siunčiami į laboratoriją analizei), siekiant atlikti SO2, NO2 ir LOJ teršalų matavimus.
Paviršinio vandens telkinių vandens mėginiai buvo paimti keturiose tyrimų vietose: Šventojoje žemiau Užpalių mstl., Vyžuonos upės žiotyse su Krašuonos upe, Rašės upėje žemiau paviršinių nuotekų išleidimo vietos, Viešos upėje.

Siekiant atlikti SO2, NO2 ir LOJ teršalų matavimus, difuziniai ėmikliai (difuziniai vamzdeliai) buvo kabinami Aplinkos monitoringo programoje įvardintuose 10-tyje taškuose: Paupio g. 1, ties Utenos Adolfo Šapokos gimnazija; ties J. Basanavičiaus g. ir Aušros g. sankirta; ties Vasaros g. ir Kaštonų g. sankirta; ties Ąžuolijos botaninio-zoologinio draustinio riba; ties Pramonės g. ir Metalo g. sankirta; ties J. Basanavičiaus g., Kauno g. ir K. Donelaičio g. sankryža; ties krašto kelių Nr. 208 (pietrytinis Utenos aplinkkelis) ir Nr. 111 (Utena–Kaltanėnai–Švenčionys) sankryža; Pilies g. Užpaliuose, ties Užpalių gimnazija; Pakrantės g. 1 Sudeikiuose, ties. Sudeikių daugiafunkciu centru; A. Musteikio g. 60, Tauragnuose, ties Krašuonos progimnazijos Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės skyriumi.
Atliktų tyrimų rezultatai bus skelbiami Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu https://www.utenosmonitoringas.lt.


Atlikta 18 šachtinių šulinių vandens tyrimai


2021-10-26

Požeminis vanduo

2015-03-05  Utenos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Utenos visuomenės sveikatos centro duomenimis, informuoja, kad 2014 metų antrame pusmetyje buvo atlikta 18 šachtinių šulinių vandens, kurį vartoja nėščiosios ir (ar) kūdikiai iki 6 mėnesių amžiaus, nitritų ir nitratų tyrimai. 5-ių šachtinių šulinių vandenyje nitritų ir nitratų tyrimų rezultatai neatitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytų ribinių verčių. Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-391 patvirtinta Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2015-2020 m. programa, bus atliekama ir kitų 36 šachtinių šulinių, esančių Užpalių gyvenvietėje, Nečioniškių, Vijeikių ir Mockėnų kaimuose, vandens kokybės stebėsena. Šių šachtinių šulinių vandens kokybės tyrimų rezultatai bus skelbiami savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.utena.lt (rubrika „Aplinkos apsauga”, skyrius „Aplinkos monitoringas”, poskyris „Utenos miesto ir jo apylinkių aplinkos monitoringas”).


Utenos rajono savivaldybės teritorijoje buvo vykdomi monitoringai


2021-10-26

Aplinkos oras, Aplinkos triukšmas, Dirvožemis, Poilsiaviečių vanduo

2014-12-29 Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2009-2014 m. programa, Utenos rajono savivaldybės teritorijoje buvo vykdomas: oro monitoringas (stebima oro tarša), triukšmo monitoringas, dirvožemio monitoringas, vandens monitoringas (stebimas požeminis vanduo, paviršinis vanduo, paplūdimių ir poilsiaviečių maudyklų vanduo), ekosistemų monitoringas (stebimas oro, dirvožemio, vandens, biotos monitoringas – retų rūšių populiacijos gausumas), informacinės sistemos administravimas. Vykdomo monitoringo rezultatai – talpinami Utenos rajono savivaldybės internetiniame tinklapyje www.utena.lt. Pasibaigus Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2009-2014 m. programai, Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-391 patvirtinta Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2015-2020 m. programa, pagal kurią bus atliekami stebėjimai apie gamtinės aplinkos būklę.


2019-05-31 Maudyklų vanduo Utenos rajone yra švarus


2021-10-26

Paplūdimių ir maudyklų vanduo

2019 m. gegužės 22 d., prieš maudymosi sezono pradžią, buvo paimti vandens mėginiai iš šių Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų: Alaušo ežero (Sudeikiai), Tauragno ežero (Tauragnai), mieste Dauniškio ežero (iš Aušros g. ir Sudeikių g. pusių), Vyžuonaičio ežero (iš Ežero g. ir Molėtų g. pusių) bei Utenos tvenkinio (Vestuvių g., Utena).
Atlikus vandens mėginių tyrimą, nustatyta, kad šių maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus.


Aplinkos monitoringo programos vykdymas 2016-2018


2021-10-26

Veiklos informacija

2016-04-20 sudaryta Aplinkos monitoringo programos vykdymo 2016-2018 metais paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. S3-28.


Atlikta 18 šachtinių šulinių vandens tyrimai


2021-10-26

Požeminis vanduo

2015-03-05  Utenos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Utenos visuomenės sveikatos centro duomenimis, informuoja, kad 2014 metų antrame pusmetyje buvo atlikta 18 šachtinių šulinių vandens, kurį vartoja nėščiosios ir (ar) kūdikiai iki 6 mėnesių amžiaus, nitritų ir nitratų tyrimai. 5-ių šachtinių šulinių vandenyje nitritų ir nitratų tyrimų rezultatai neatitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytų ribinių verčių. Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-391 patvirtinta Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2015-2020 m. programa, bus atliekama ir kitų 36 šachtinių šulinių, esančių Užpalių gyvenvietėje, Nečioniškių, Vijeikių ir Mockėnų kaimuose, vandens kokybės stebėsena. Šių šachtinių šulinių vandens kokybės tyrimų rezultatai bus skelbiami savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.utena.lt (rubrika „Aplinkos apsauga”, skyrius „Aplinkos monitoringas”, poskyris „Utenos miesto ir jo apylinkių aplinkos monitoringas”).


Utenos rajono savivaldybės teritorijoje buvo vykdomi monitoringai


2021-10-26

Aplinkos oras, Aplinkos triukšmas, Dirvožemis, Poilsiaviečių vanduo

2014-12-29 Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2009-2014 m. programa, Utenos rajono savivaldybės teritorijoje buvo vykdomas: oro monitoringas (stebima oro tarša), triukšmo monitoringas, dirvožemio monitoringas, vandens monitoringas (stebimas požeminis vanduo, paviršinis vanduo, paplūdimių ir poilsiaviečių maudyklų vanduo), ekosistemų monitoringas (stebimas oro, dirvožemio, vandens, biotos monitoringas – retų rūšių populiacijos gausumas), informacinės sistemos administravimas. Vykdomo monitoringo rezultatai – talpinami Utenos rajono savivaldybės internetiniame tinklapyje www.utena.lt. Pasibaigus Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2009-2014 m. programai, Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-391 patvirtinta Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2015-2020 m. programa, pagal kurią bus atliekami stebėjimai apie gamtinės aplinkos būklę.


2019-05-31 Maudyklų vanduo Utenos rajone yra švarus


2021-10-26

Paplūdimių ir maudyklų vanduo

2019 m. gegužės 22 d., prieš maudymosi sezono pradžią, buvo paimti vandens mėginiai iš šių Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų: Alaušo ežero (Sudeikiai), Tauragno ežero (Tauragnai), mieste Dauniškio ežero (iš Aušros g. ir Sudeikių g. pusių), Vyžuonaičio ežero (iš Ežero g. ir Molėtų g. pusių) bei Utenos tvenkinio (Vestuvių g., Utena).
Atlikus vandens mėginių tyrimą, nustatyta, kad šių maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus.


Aplinkos monitoringo programos vykdymas 2016-2018


2021-10-26

Veiklos informacija

2016-04-20 sudaryta Aplinkos monitoringo programos vykdymo 2016-2018 metais paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. S3-28.


Atlikta 18 šachtinių šulinių vandens tyrimai


2021-10-26

Požeminis vanduo

2015-03-05  Utenos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Utenos visuomenės sveikatos centro duomenimis, informuoja, kad 2014 metų antrame pusmetyje buvo atlikta 18 šachtinių šulinių vandens, kurį vartoja nėščiosios ir (ar) kūdikiai iki 6 mėnesių amžiaus, nitritų ir nitratų tyrimai. 5-ių šachtinių šulinių vandenyje nitritų ir nitratų tyrimų rezultatai neatitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytų ribinių verčių. Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-391 patvirtinta Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2015-2020 m. programa, bus atliekama ir kitų 36 šachtinių šulinių, esančių Užpalių gyvenvietėje, Nečioniškių, Vijeikių ir Mockėnų kaimuose, vandens kokybės stebėsena. Šių šachtinių šulinių vandens kokybės tyrimų rezultatai bus skelbiami savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.utena.lt (rubrika „Aplinkos apsauga”, skyrius „Aplinkos monitoringas”, poskyris „Utenos miesto ir jo apylinkių aplinkos monitoringas”).


Utenos rajono savivaldybės teritorijoje buvo vykdomi monitoringai


2021-10-26

Aplinkos oras, Aplinkos triukšmas, Dirvožemis, Poilsiaviečių vanduo

2014-12-29 Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2009-2014 m. programa, Utenos rajono savivaldybės teritorijoje buvo vykdomas: oro monitoringas (stebima oro tarša), triukšmo monitoringas, dirvožemio monitoringas, vandens monitoringas (stebimas požeminis vanduo, paviršinis vanduo, paplūdimių ir poilsiaviečių maudyklų vanduo), ekosistemų monitoringas (stebimas oro, dirvožemio, vandens, biotos monitoringas – retų rūšių populiacijos gausumas), informacinės sistemos administravimas. Vykdomo monitoringo rezultatai – talpinami Utenos rajono savivaldybės internetiniame tinklapyje www.utena.lt. Pasibaigus Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2009-2014 m. programai, Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-391 patvirtinta Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2015-2020 m. programa, pagal kurią bus atliekami stebėjimai apie gamtinės aplinkos būklę.