Vykdomas monitoringas:

Kita informacija:


© Utenos rajono
savivaldybės administracija, 2011

Lentelėje veikia rūšiavimas pagal kelis parametrus (žymėti stulpelių pavadinimus reikia laikant SHIFT) ir paieška pagal kelis kriterijus. Pavyzdys: "pH Mockėnai 2010-09-22". Lentelės duomenys grąžinami i pradinę padėtį ištrynus įvestus simbolius/žodžius/frazes.

Paieška lentelėje:

Analitė
Tyrimo
rez.
Ribinė
reikš.
Matavimo
vnt.
Data
Matavimo
vieta
Ištirpęs deguonis10.4mg/lO22010-09-21Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH7.93pH vienetai2010-09-21Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos14mg/l2010-09-21Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS72.4mg/lO22010-09-21Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas2.1mg/l2010-09-21Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0.022mgN/l2010-09-21Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.053mgN/l2010-09-21Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas22.9mg/lO22010-09-21Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.053 mg/lPO42010-09-21Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras2.64<1.8mg/l2010-09-21Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.07<0.06mg/l2010-09-21Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra11˚C2010-09-21Politiškių ežeras > 612525,6148445
Ištirpęs deguonis9.6>6.5mg/lO22010-09-21Rašės upė > 600100,6155080
pH8.07pH vienetai2010-09-21Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos20mg/l2010-09-21Rašės upė > 600100,6155080
BDS74.1<3.30mg/lO22010-09-21Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas1.8<10.19mg/l2010-09-21Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.0250.09/0.3mgN/l2010-09-21Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.071<0.2mgN/l2010-09-21Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas24.6mg/lO22010-09-21Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.061 <0.28mg/lPO42010-09-21Rašės upė > 600100,6155080
N bendras3.14<3.00mg/l2010-09-21Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.09<0.14mg/l2010-09-21Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra9˚C2010-09-21Rašės upė > 600100,6155080
Naftos produktai00.2mg/l2010-09-21Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis8.9>6.5mg/lO22010-09-21Šventoji > 599550,6168140
pH7.71pH vienetai2010-09-21Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos15mg/l2010-09-21Šventoji > 599550,6168140
BDS73.1<3.30mg/lO22010-09-21Šventoji > 599550,6168140
Nitratas2.5<10.19mg/l2010-09-21Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0.0330.09/0.3mgN/l2010-09-21Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.057<0.2mgN/l2010-09-21Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas23mg/lO22010-09-21Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.057 <0.28mg/lPO42010-09-21Šventoji > 599550,6168140
N bendras2.42<3.00mg/l2010-09-21Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.06<0.14mg/l2010-09-21Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra10˚C2010-09-21Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis5.7>6.5mg/lO22010-09-21Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.21pH vienetai2010-09-21Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos21mg/l2010-09-21Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS73.8<3.30mg/lO22010-09-21Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas2.7<10.19mg/l2010-09-21Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0.0310.09/0.3mgN/l2010-09-21Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas22.1mg/lO22010-09-21Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.042<0.2mgN/l2010-09-21Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.072<0.28mg/lPO42010-09-21Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras3.27<3.00mg/l2010-09-21Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.1<0.14mg/l2010-09-21Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra12˚C2010-09-21Vyžuonos upė > 601445,6152250
Naftos produktai00.2mg/l2010-09-21Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis7.9mg/lO22010-11-02Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH7.70pH vienetai2010-11-02Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos2mg/l2010-11-02Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS73.4mg/lO22010-11-02Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas3.76mg/l2010-11-02Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0mgN/l2010-11-02Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.059mgN/l2010-11-02Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas8.57mg/lO22010-11-02Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.031mg/lPO42010-11-02Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras1.30<1.8mg/l2010-11-02Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.01<0.06mg/l2010-11-02Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra5˚C2010-11-02Politiškių ežeras > 612525,6148445
Ištirpęs deguonis7.6>6.5mg/lO22010-11-02Rašės upė > 600100,6155080
pH7.66pH vienetai2010-11-02Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos15mg/l2010-11-02Rašės upė > 600100,6155080
BDS75.1<3.30mg/lO22010-11-02Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas4.43<10.19mg/l2010-11-02Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas00.09/0.3mgN/l2010-11-02Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas10.2mg/lO22010-11-02Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.071<0.28mg/lPO42010-11-02Rašės upė > 600100,6155080
N bendras1.9<3.00mg/l2010-11-02Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.03<0.14mg/l2010-11-02Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra5˚C2010-11-02Rašės upė > 600100,6155080
Naftos produktai00.2mg/l2010-11-02Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis5.6>6.5mg/lO22010-11-02Šventoji > 599550,6168140
pH7.38pH vienetai2010-11-02Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos2mg/l2010-11-02Šventoji > 599550,6168140
BDS76.52<3.30mg/lO22010-11-02Šventoji > 599550,6168140
Nitratas3.76<10.19mg/l2010-11-02Šventoji > 599550,6168140
Nitritas00.09/0.3mgN/l2010-11-02Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.511<0.2mgN/l2010-11-02Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas8.4mg/lO22010-11-02Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.075<0.28mg/lPO42010-11-02Šventoji > 599550,6168140
N bendras2.34<3.00mg/l2010-11-02Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.04<0.14mg/l2010-11-02Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra5˚C2010-11-02Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis9>6.5mg/lO22010-11-02Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.76pH vienetai2010-11-02Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos10mg/l2010-11-02Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS73<3.30mg/lO22010-11-02Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas5.36<10.19mg/l2010-11-02Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas00.09/0.3mgN/l2010-11-02Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0<0.2mgN/l2010-11-02Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas17.1mg/lO22010-11-02Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.065<0.28mg/lPO42010-11-02Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras2.44<3.00mg/l2010-11-02Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.03<0.14mg/l2010-11-02Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra4˚C2010-11-02Vyžuonos upė > 601445,6152250
Naftos produktai00.2mg/l2010-11-02Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis9.1mg/lO22011-03-06Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH7.77pH vienetai2011-03-06Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos3mg/l2011-03-06Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS73.2mg/lO22011-03-06Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas4.43mg/l2011-03-06Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0mgN/l2011-03-06Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0mgN/l2011-03-06Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas9.7mg/lO22011-03-06Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.066mg/lPO42011-03-06Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras1.76<1.8mg/l2011-03-06Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.03<0.06mg/l2011-03-06Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra4˚C2011-03-06Politiškių ežeras > 612525,6148445
Ištirpęs deguonis15.9>6.5mg/lO22011-03-06Rašės upė > 600100,6155080
BDS74.6<3.30mg/lO22011-03-06Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas6.46<10.19mg/l2011-03-06Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.20.09/0.3mgN/l2011-03-06Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0<0.2mgN/l2011-03-06Rašės upė > 600100,6155080
pH7.92pH vienetai2011-03-06Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos5mg/l2011-03-06Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.1<0.28mg/lPO42011-03-06Rašės upė > 600100,6155080
N bendras3.16<3.00mg/l2011-03-06Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.03<0.14mg/l2011-03-06Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra4˚C2011-03-06Rašės upė > 600100,6155080
Naftos produktai00.2mg/l2011-03-06Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis0.6>6.5mg/lO22011-03-06Šventoji > 599550,6168140
pH7.67pH vienetai2011-03-06Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos21mg/l2011-03-06Šventoji > 599550,6168140
BDS74.56<3.30mg/lO22011-03-06Šventoji > 599550,6168140
Nitratas5.53<10.19mg/l2011-03-06Šventoji > 599550,6168140
Nitritas00.09/0.3mgN/l2011-03-06Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0<0.2mgN/l2011-03-06Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas10mg/lO22011-03-06Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas7.11mg/lO22011-03-06Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.094<0.28mg/lPO42011-03-06Šventoji > 599550,6168140
N bendras2.6<3.00mg/l2011-03-06Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.03<0.14mg/l2011-03-06Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra4˚C2011-03-06Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis10.6>6.5mg/lO22011-03-06Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.6pH vienetai2011-03-06Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos29mg/l2011-03-06Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS73.4<3.30mg/lO22011-03-06Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas6.33<10.19mg/l2011-03-06Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0.230.09/0.3mgN/l2011-03-06Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.121<0.2mgN/l2011-03-06Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.075<0.28mg/lPO42011-03-06Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras3.08<3.00mg/l2011-03-06Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.03<0.14mg/l2011-03-06Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra3˚C2011-03-06Vyžuonos upė > 601445,6152250
Naftos produktai00.2mg/l2011-03-06Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.09<0.2mgN/l2010-11-02Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis9.9mg/lO22011-05-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH7.84pH vienetai2011-05-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos4mg/l2011-05-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS73.8mg/lO22011-05-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas3.21mg/l2011-05-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0mgN/l2011-05-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.064mgN/l2011-05-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas9.42mg/lO22011-05-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.051mg/lPO42011-05-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras1.83<1.8mg/l2011-05-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.04<0.06mg/l2011-05-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra17˚C2011-05-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
Ištirpęs deguonis18.1>6.5mg/lO22011-05-30Rašės upė > 600100,6155080
pH7.35pH vienetai2011-05-30Rašės upė > 600100,6155080
BDS75.2<3.30mg/lO22011-05-30Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos9mg/l2011-05-30Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas5.11<10.19mg/l2011-05-30Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.120.09/0.3mgN/l2011-05-30Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.11<0.2mgN/l2011-05-30Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas9.5mg/lO22011-05-30Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.123<0.28mg/lPO42011-05-30Rašės upė > 600100,6155080
N bendras2.83<3.00mg/l2011-05-30Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.02<0.14mg/l2011-05-30Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra14˚C2011-05-30Rašės upė > 600100,6155080
Naftos produktai00.2mg/l2011-05-30Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis0.8>6.5mg/lO22011-05-30Šventoji > 599550,6168140
pH6.54pH vienetai2011-05-30Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos19mg/l2011-05-30Šventoji > 599550,6168140
BDS74.21<3.30mg/lO22011-05-30Šventoji > 599550,6168140
Nitratas4.71<10.19mg/l2011-05-30Šventoji > 599550,6168140
Nitritas00.09/0.3mgN/l2011-05-30Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0<0.2mgN/l2011-05-30Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas6.04mg/lO22011-05-30Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.062<0.28mg/lPO42011-05-30Šventoji > 599550,6168140
N bendras2.11<3.00mg/l2011-05-30Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.02<0.14mg/l2011-05-30Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra16˚C2011-05-30Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis11.3>6.5mg/lO22011-05-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.8pH vienetai2011-05-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos26mg/l2011-05-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS73.1<3.30mg/lO22011-05-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas6.21<10.19mg/l2011-05-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0.190.09/0.3mgN/l2011-05-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.11<0.2mgN/l2011-05-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas16.2mg/lO22011-05-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.073<0.28mg/lPO42011-05-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras2.82<3.00mg/l2011-05-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.02<0.14mg/l2011-05-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra15˚C2011-05-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
Naftos produktai00.2mg/l2011-05-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis10.1>6.5mg/lO22011-07-29Šventoji > 599550,6168140
pH6.93pH vienetai2011-07-29Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos20mg/l2011-07-29Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis18.8>6.5mg/lO22011-07-29Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis12.2>6.5mg/lO22011-07-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis10.9mg/lO22011-07-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH7.44pH vienetai2011-07-29Rašės upė > 600100,6155080
pH7.88pH vienetai2011-07-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.72pH vienetai2011-07-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos11mg/l2011-07-29Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos27mg/l2011-07-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos6mg/l2011-07-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS74.2<3.30mg/lO22011-07-29Rašės upė > 600100,6155080
BDS73.95<3.30mg/lO22011-07-29Šventoji > 599550,6168140
BDS72.7<3.30mg/lO22011-07-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS73.2mg/lO22011-07-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas6.14<10.19mg/l2011-07-29Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas4.9<10.19mg/l2011-07-29Šventoji > 599550,6168140
Nitratas6.96<10.19mg/l2011-07-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas3.11mg/l2011-07-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0.180.09/0.3mgN/l2011-07-29Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas00.09/0.3mgN/l2011-07-29Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0.100.09/0.3mgN/l2011-07-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0mgN/l2011-07-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.22<0.2mg/l2011-07-29Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.14<0.2mg/l2011-07-29Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.19<0.2mg/l2011-07-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.034mg/l2011-07-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas7.5mg/lO22011-07-29Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas5.45mg/lO22011-07-29Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas17.2mg/lO22011-07-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas9.1mg/lO22011-07-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.143<0.28mg/lPO42011-07-29Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.069<0.28mg/lPO42011-07-29Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.081<0.28mg/lPO42011-07-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.021mg/lPO42011-07-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras2.63<1.8mg/l2011-07-29Rašės upė > 600100,6155080
N bendras1.92<3.00mg/l2011-07-29Šventoji > 599550,6168140
N bendras3.08<3.00mg/l2011-07-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras1.63<1.8mg/l2011-07-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.05<0.06mg/l2011-07-29Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.05<0.14mg/l2011-07-29Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.04<0.14mg/l2011-07-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.05<0.06mg/l2011-07-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra15˚C2011-07-29Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra17˚C2011-07-29Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra18˚C2011-07-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra18˚C2011-07-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
Naftos produktai00.2mg/l2011-07-29Rašės upė > 600100,6155080
Naftos produktai00.2mg/l2011-07-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas17.5mg/lO22011-03-06Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis5.2>6.5mg/lO22011-12-08Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis8.5>6.5mg/lO22011-12-08Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis7.35>6.5mg/lO22011-12-08Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis8.3mg/lO22011-12-08Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH7.32pH vienetai2011-12-08Šventoji > 599550,6168140
pH7.53pH vienetai2011-12-08Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.86pH vienetai2011-12-08Rašės upė > 600100,6155080
pH7.41pH vienetai2011-12-08Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos3mg/l2011-12-08Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos11mg/l2011-12-08Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos17mg/l2011-12-08Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos3mg/l2011-12-08Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS76.54<3.30mg/lO22011-12-08Šventoji > 599550,6168140
BDS73.2<3.30mg/lO22011-12-08Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS75.4<3.30mg/lO22011-12-08Rašės upė > 600100,6155080
BDS73.8mg/lO22011-12-08Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas3.1<10.19mg/l2011-12-08Šventoji > 599550,6168140
Nitratas4.92<10.19mg/l2011-12-08Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas4.21<10.19mg/l2011-12-08Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas3.54mg/l2011-12-08Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas00.09/0.3mgN/l2011-12-08Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0.140.09/0.3mgN/l2011-12-08Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas00.09/0.3mgN/l2011-12-08Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0mgN/l2011-12-08Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.432<0.2mgN/l2011-12-08Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.11<0.2mgN/l2011-12-08Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.07<0.2mgN/l2011-12-08Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.072mgN/l2011-12-08Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas9.24mg/lO22011-12-08Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas16.8mg/lO22011-12-08Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas10.9mg/lO22011-12-08Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas8.64mg/lO22011-12-08Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.081<0.28mg/lPO42011-12-08Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.056<0.28mg/lPO42011-12-08Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.051<0.28mg/lPO42011-12-08Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.045mg/lPO42011-12-08Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras2.25<3.00mg/l2011-12-08Šventoji > 599550,6168140
N bendras2.36<3.00mg/l2011-12-08Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras1.85<3.00mg/l2011-12-08Rašės upė > 600100,6155080
N bendras1.24<1.8mg/l2011-12-08Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.05<0.14mg/l2011-12-08Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.03<0.14mg/l2011-12-08Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.02<0.14mg/l2011-12-08Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.03<0.06mg/l2011-12-08Politiškių ežeras > 612525,6148445
Naftos produktai00.2mg/l2011-12-08Vyžuonos upė > 601445,6152250
Naftos produktai00.2mg/l2011-12-08Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra2˚C2011-12-08Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra2˚C2011-12-08Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra3˚C2011-12-08Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra4˚C2011-12-08Politiškių ežeras > 612525,6148445
Ištirpęs deguonis9.8mg/lO22012-03-16Politiškių ežeras > 612525,6148445
Ištirpęs deguonis13.5>6.5mg/lO22012-03-16Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis9.5>6.5mg/lO22012-03-16Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis0.9>6.5mg/lO22012-03-16Šventoji > 599550,6168140
pH7.75pH vienetai2012-03-16Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH7.91pH vienetai2012-03-16Rašės upė > 600100,6155080
pH7.56pH vienetai2012-03-16Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.73pH vienetai2012-03-16Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos30mg/l2012-03-16Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos2mg/l2012-03-16Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos3mg/l2012-03-16Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos16mg/l2012-03-16Šventoji > 599550,6168140
BDS74.4mg/lO22012-03-16Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS74.7<3.30mg/lO22012-03-16Rašės upė > 600100,6155080
BDS74.52<3.30mg/lO22012-03-16Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS74.72<3.30mg/lO22012-03-16Šventoji > 599550,6168140
Nitratas3.54mg/l2012-03-16Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas5.8<10.19mg/l2012-03-16Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas10.7<10.19mg/l2012-03-16Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas5.05<10.19mg/l2012-03-16Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0mgN/l2012-03-16Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas00.09/0.3mgN/l2012-03-16Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas00.09/0.3mgN/l2012-03-16Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas00.09/0.3mgN/l2012-03-16Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.03mgN/l2012-03-16Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.05<0.2mgN/l2012-03-16Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.03<0.2mgN/l2012-03-16Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0<0.2mgN/l2012-03-16Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas9.37mg/lO22012-03-16Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas9.7mg/lO22012-03-16Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas12.4mg/lO22012-03-16Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas8.57mg/lO22012-03-16Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.041mg/lPO42012-03-16Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.085<0.28mg/lPO42012-03-16Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.138<0.28mg/lPO42012-03-16Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.066<0.28mg/lPO42012-03-16Šventoji > 599550,6168140
N bendras1.2<1.8mg/l2012-03-16Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras3.1<3.00mg/l2012-03-16Rašės upė > 600100,6155080
N bendras2.8<3.00mg/l2012-03-16Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras2.4<3.00mg/l2012-03-16Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.04<0.06mg/l2012-03-16Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.02<0.14mg/l2012-03-16Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.04<0.14mg/l2012-03-16Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.04<0.14mg/l2012-03-16Šventoji > 599550,6168140
Naftos produktai00.2mg/l2012-03-16Vyžuonos upė > 601445,6152250
Naftos produktai00.2mg/l2012-03-16Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra1˚C2012-03-16Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra3˚C2012-03-16Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra2˚C2012-03-16Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra2˚C2012-03-16Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis12.7mg/lO22012-06-11Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH7.14pH vienetai2012-06-11Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos6mg/l2012-06-11Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS73.1mg/lO22012-06-11Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas2.42mg/l2012-06-11Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0mgN/l2012-06-11Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.031mgN/l2012-06-11Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas9.53mg/lO22012-06-11Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.035mg/lPO42012-06-11Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras1.53<1.8mg/l2012-06-11Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.03<0.06mg/l2012-06-11Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra14˚C2012-06-11Politiškių ežeras > 612525,6148445
Ištirpęs deguonis12.6>6.5mg/lO22012-06-11Rašės upė > 600100,6155080
pH7.2pH vienetai2012-06-11Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos14mg/l2012-06-11Rašės upė > 600100,6155080
BDS73.3<3.30mg/lO22012-06-11Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas3.50<10.19mg/l2012-06-11Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.170.09/0.3mgN/l2012-06-11Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.22<0.2mgN/l2012-06-11Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas11.7mg/lO22012-06-11Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.098<0.28mg/lPO42012-06-11Rašės upė > 600100,6155080
N bendras2.13<3.00mg/l2012-06-11Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.01<0.14mg/l2012-06-11Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra13˚C2012-06-11Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis7.5>6.5mg/lO22012-06-11Šventoji > 599550,6168140
pH6.41pH vienetai2012-06-11Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos22mg/l2012-06-11Šventoji > 599550,6168140
BDS73.4<3.30mg/lO22012-06-11Šventoji > 599550,6168140
Nitratas6.60<10.19mg/l2012-06-11Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0.0210.09/0.3mgN/l2012-06-11Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.04<0.2mgN/l2012-06-11Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas5.21mg/lO22012-06-11Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.068<0.28mg/lPO42012-06-11Šventoji > 599550,6168140
N bendras1.95<3.00mg/l2012-06-11Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.03<0.14mg/l2012-06-11Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra12˚C2012-06-11Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis9.4>6.5mg/lO22012-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.10pH vienetai2012-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos20mg/l2012-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS74.1<3.30mg/lO22012-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas4.10<10.19mg/l2012-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas00.09/0.3mgN/l2012-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.09<0.2mgN/l2012-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas10.1mg/lO22012-06-01Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.071<0.28mg/lPO42012-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras2.49<3.00mg/l2012-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.02<0.14mg/l2012-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra10˚C2012-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis8.2>6.5mg/lO22012-09-20Šventoji > 599550,6168140
pH8.11pH vienetai2012-09-20Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos2mg/l2012-09-20Šventoji > 599550,6168140
BDS71.9<3.30mg/lO22012-09-20Šventoji > 599550,6168140
Nitratas0.43<10.19mg/l2012-09-20Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0.0360.09/0.3mgN/l2012-09-20Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.11<0.2mgN/l2012-09-20Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas7.50mg/lO22012-09-20Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.012<0.28mg/lPO42012-09-20Šventoji > 599550,6168140
N bendras0.79<3.00mg/l2012-09-20Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.03<0.14mg/l2012-09-20Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis8.1>6.5mg/lO22012-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.40pH vienetai2012-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos4mg/l2012-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS73.1<3.30mg/lO22012-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas0.40<10.19mg/l2012-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0.020.09/0.3mgN/l2012-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.01<0.2mgN/l2012-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas18.1mg/lO22012-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.003<0.28mg/lPO42012-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras1.06<3.00mg/l2012-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.03<0.14mg/l2012-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra10˚C2012-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis9.0>6.5mg/lO22012-09-20Rašės upė > 600100,6155080
pH8.13pH vienetai2012-09-20Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos0mg/l2012-09-20Rašės upė > 600100,6155080
BDS70.09<3.30mg/lO22012-09-20Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas0.96<10.19mg/l2012-09-20Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.030.09/0.3mgN/l2012-09-20Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.05<0.2mgN/l2012-09-20Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas6.0mg/lO22012-09-20Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.016<0.28mg/lPO42012-09-20Rašės upė > 600100,6155080
N bendras0.59<3.00mg/l2012-09-20Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.03<0.14mg/l2012-09-20Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra10˚C2012-09-20Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis8.0mg/lO22012-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH8.23pH vienetai2012-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos35mg/l2012-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS74.7mg/lO22012-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas0mg/l2012-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0mgN/l2012-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.033mgN/l2012-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas36.8mg/lO22012-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0mg/lPO42012-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras4.25<1.8mg/l2012-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.01<0.06mg/l2012-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra12˚C2012-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Naftos produktai00.2mg/l2012-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Naftos produktai00.2mg/l2012-09-20Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis8.1>6.5mg/lO22012-10-03Šventoji > 599550,6168140
pH7.92pH vienetai2012-10-03Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos1mg/l2012-10-03Šventoji > 599550,6168140
BDS71.7<3.30mg/lO22012-10-03Šventoji > 599550,6168140
Nitratas0.53<10.19mg/l2012-10-03Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0.0390.09/0.3mgN/l2012-10-03Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.1<0.2mgN/l2012-10-03Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas7.3mg/lO22012-10-03Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.016<0.28mg/lPO42012-10-03Šventoji > 599550,6168140
N bendras0.59<3.00mg/l2012-10-03Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.02<0.14mg/l2012-10-03Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra10˚C2012-10-03Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis8.3>6.5mg/lO22012-10-03Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.2pH vienetai2012-10-03Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos2mg/l2012-10-03Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS72.9<3.30mg/lO22012-10-03Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas0.35<10.19mg/l2012-10-03Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0.010.09/0.3mgN/l2012-10-03Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.03<0.2mgN/l2012-10-03Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas16.2mg/lO22012-10-03Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.004<0.28mg/lPO42012-10-03Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras1.2<3.00mg/l2012-10-03Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.02<0.14mg/l2012-10-03Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra9˚C2012-10-03Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis8.5>6.5mg/lO22012-10-03Rašės upė > 600100,6155080
pH8.1pH vienetai2012-10-03Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos1mg/l2012-10-03Rašės upė > 600100,6155080
BDS70.8<3.30mg/lO22012-10-03Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas0.9<10.19mg/l2012-10-03Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.040.09/0.3mgN/l2012-10-03Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.04<0.2mgN/l2012-10-03Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas5.8mg/lO22012-10-03Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.013<0.28mg/lPO42012-10-03Rašės upė > 600100,6155080
N bendras0.48<3.00mg/l2012-10-03Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.02<0.14mg/l2012-10-03Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra9˚C2012-10-03Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis7.8mg/lO22012-10-03Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH8.12pH vienetai2012-10-03Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos21mg/l2012-10-03Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS74.5mg/lO22012-10-03Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas0.052mg/l2012-10-03Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0.011mgN/l2012-10-03Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.03mgN/l2012-10-03Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas30.5mg/lO22012-10-03Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.002mg/lPO42012-10-03Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras4.10<1.8mg/l2012-10-03Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.02<0.06mg/l2012-10-03Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra10˚C2012-10-03Politiškių ežeras > 612525,6148445
Naftos produktai00.2mg/l2012-10-03Vyžuonos upė > 601445,6152250
Naftos produktai00.2mg/l2012-10-03Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra10˚C2012-09-20Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis12.27>6.5mg/lO22013-03-15Šventoji > 599550,6168140
pH7.83pH vienetai2013-03-15Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos0mg/l2013-03-15Šventoji > 599550,6168140
BDS73.85 <3.30mg/lO22013-03-15Šventoji > 599550,6168140
Nitratas6.11<10.19mg/l2013-03-15Šventoji > 599550,6168140
Nitritas00.09/0.3mgN/l2013-03-15Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.014<0.2mgN/l2013-03-15Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas7.13mg/lO22013-03-15Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0<0.28mg/lPO42013-03-15Šventoji > 599550,6168140
N bendras1.48<3.00mg/l2013-03-15Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.029<0.14mg/l2013-03-15Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra2˚C2013-03-15Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis12.17>6.5mg/lO22013-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.85pH vienetai2013-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos15mg/l2013-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS77.37 <3.30mg/lO22013-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas6.64<10.19mg/l2013-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas00.09/0.3mgN/l2013-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.191<0.2mgN/l2013-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas13.0mg/lO22013-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0<0.28mg/lPO42013-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras2.11<3.00mg/l2013-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.056<0.14mg/l2013-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra2˚C2013-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis12.07>6.5mg/lO22013-03-15Rašės upė > 600100,6155080
pH8.00pH vienetai2013-03-15Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos4 mg/l2013-03-15Rašės upė > 600100,6155080
BDS76.41 <3.30mg/lO22013-03-15Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas7.92<10.19mg/l2013-03-15Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas00.09/0.3mgN/l2013-03-15Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.08<0.2mgN/l2013-03-15Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas7.50mg/lO22013-03-15Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0<0.28mg/lPO42013-03-15Rašės upė > 600100,6155080
N bendras2.14<3.00mg/l2013-03-15Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.056<0.14mg/l2013-03-15Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra2˚C2013-03-15Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis9.33mg/lO22013-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH7.73pH vienetai2013-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos32mg/l2013-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS73.11 mg/lO22013-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas4.96mg/l2013-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0mgN/l2013-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.070mgN/l2013-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas6.94mg/lO22013-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.010mg/lPO42013-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras1.12<1.8mg/l2013-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.018<0.06mg/l2013-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra1˚C2013-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS72.41>3.3mg/lO22013-04-17Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos6.4mg/l2013-04-17Šventoji > 599550,6168140
pH7.67pH vienetai2013-04-17Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis10.05>6.5mg/lO22013-04-17Šventoji > 599550,6168140
Nitratas8.15<10.19mg/l2013-04-17Šventoji > 599550,6168140
Nitritas00.09/0.3mgN/l2013-04-17Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.09<0.2mgN/l2013-04-17Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas7.58mg/lO22013-04-17Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.035<0.28mg/lPO42013-04-17Šventoji > 599550,6168140
N bendras2.82<3.00mg/l2013-04-17Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.66<0.14mg/l2013-04-17Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra10˚C2013-04-17Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis10.58>6.5mg/lO22013-04-17Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.68pH vienetai2013-04-17Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos26mg/l2013-04-17Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS74.1>3.3mg/lO22013-04-17Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas27.9<10.19mg/l2013-04-17Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas00.09/0.3mgN/l2013-04-17Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.191<0.2mgN/l2013-04-17Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas15.1mg/lO22013-04-17Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.138<0.28mg/lPO42013-04-17Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras6.53<3.00mg/l2013-04-17Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.205<0.14mg/l2013-04-17Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra11˚C2013-04-17Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis11.75>6.5mg/lO22013-04-17Rašės upė > 600100,6155080
pH7.83pH vienetai2013-04-17Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos6.4mg/l2013-04-17Rašės upė > 600100,6155080
BDS73.18>3.3mg/lO22013-04-17Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas14.8<10.19mg/l2013-04-17Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas00.09/0.3mgN/l2013-04-17Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.121<0.2mgN/l2013-04-17Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas10.5mg/lO22013-04-17Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.091<0.28mg/lPO42013-04-17Rašės upė > 600100,6155080
N bendras3.22<3.00mg/l2013-04-17Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.125<0.14mg/l2013-04-17Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra12˚C2013-04-17Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis9.53mg/lO22013-04-17Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH7.52pH vienetai2013-04-17Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos20mg/l2013-04-17Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS73.42mg/lO22013-04-17Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas12mg/l2013-04-17Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0mgN/l2013-04-17Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.181mgN/l2013-04-17Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas8.68mg/lO22013-04-17Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0mg/lPO42013-04-17Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras3.44<1.8mg/l2013-04-17Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.043<0.06mg/l2013-04-17Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra12˚C2013-04-17Politiškių ežeras > 612525,6148445
Naftos produktai00.2mg/l2013-04-17Vyžuonos upė > 601445,6152250
Naftos produktai00.2mg/l2013-04-17Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis6.18>6.5mg/lO22013-08-07Šventoji > 599550,6168140
pH8pH vienetai2013-08-07Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos0mg/l2013-08-07Šventoji > 599550,6168140
BDS70.9>3.3mg/lO22013-08-07Šventoji > 599550,6168140
Nitratas2.77<10.19mg/l2013-08-07Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0.4960.09/0.3mgN/l2013-08-07Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.004<0.2mgN/l2013-08-07Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas5.86mg/lO22013-08-07Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.08<0.28mg/lPO42013-08-07Šventoji > 599550,6168140
N bendras0.869<3.00mg/l2013-08-07Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.046<0.14mg/l2013-08-07Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra22.8˚C2013-08-07Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis9.87>6.5mg/lO22013-08-07Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH8.00pH vienetai2013-08-07Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos14mg/l2013-08-07Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS70.63>3.3mg/lO22013-08-07Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas5.53<10.19mg/l2013-08-07Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0.0090.09/0.3mgN/l2013-08-07Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.004<0.2mgN/l2013-08-07Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas9.87mg/lO22013-08-07Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.257<0.28mg/lPO42013-08-07Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras1.63<3.00mg/l2013-08-07Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.101<0.14mg/l2013-08-07Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra22.5˚C2013-08-07Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis4.49>6.5mg/lO22013-08-07Rašės upė > 600100,6155080
pH8.20pH vienetai2013-08-07Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos0mg/l2013-08-07Rašės upė > 600100,6155080
BDS70.54>3.3mg/lO22013-08-07Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas3.9<10.19mg/l2013-08-07Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.0080.09/0.3mgN/l2013-08-07Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.001<0.2mgN/l2013-08-07Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas4.49mg/lO22013-08-07Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.052<0.28mg/lPO42013-08-07Rašės upė > 600100,6155080
N bendras0.975<3.00mg/l2013-08-07Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.025<0.14mg/l2013-08-07Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra18.7˚C2013-08-07Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis6.82mg/lO22013-08-07Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH8.40pH vienetai2013-08-07Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos0mg/l2013-08-07Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS71.28mg/lO22013-08-07Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas2.14mg/l2013-08-07Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0.014mgN/l2013-08-07Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.121mgN/l2013-08-07Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas7.56mg/lO22013-08-07Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0mg/lPO42013-08-07Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras0.675<1.8mg/l2013-08-07Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.012<0.06mg/l2013-08-07Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra23.1˚C2013-08-07Politiškių ežeras > 612525,6148445
Naftos produktai00.2mg/l2013-03-15Rašės upė > 600100,6155080
Naftos produktai00.2mg/l2013-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
Naftos produktai00.2mg/l2013-08-07Rašės upė > 600100,6155080
Naftos produktai00.2mg/l2013-08-07Vyžuonos upė > 601445,6152250
Naftos produktai00.2mg/l2013-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
Naftos produktai00.2mg/l2013-11-28Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis7.25>6.5mg/lO22013-11-28Šventoji > 599550,6168140
pH7.3pH vienetai2013-11-28Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos5.3mg/l2013-11-28Šventoji > 599550,6168140
BDS72.7>3.3mg/lO22013-11-28Šventoji > 599550,6168140
Nitratas3.73<10.19mg/l2013-11-28Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0.05250.09/0.3mgN/l2013-11-28Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.204<0.2mgN/l2013-11-28Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas6mg/lO22013-11-28Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.0429<0.28mg/lPO42013-11-28Šventoji > 599550,6168140
N bendras1.73<3.00mg/l2013-11-28Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.04<0.14mg/l2013-11-28Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra8˚C2013-11-28Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis7.25>6.5mg/lO22013-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.5pH vienetai2013-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos13mg/l2013-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS73.29>3.3mg/lO22013-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas5.27<10.19mg/l2013-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0.05580.09/0.3mgN/l2013-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.193<0.2mgN/l2013-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas16.3mg/lO22013-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.0705<0.28mg/lPO42013-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras2.57<3.00mg/l2013-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.049<0.14mg/l2013-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra7˚C2013-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis6.58>6.5mg/lO22013-11-28Rašės upė > 600100,6155080
pH7.3pH vienetai2013-11-28Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos3mg/l2013-11-28Rašės upė > 600100,6155080
BDS73.43>3.3mg/lO22013-11-28Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas5<10.19mg/l2013-11-28Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.0190.09/0.3mgN/l2013-11-28Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.055<0.2mgN/l2013-11-28Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas6.60mg/lO22013-11-28Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.0797<0.28mg/lPO42013-11-28Rašės upė > 600100,6155080
N bendras1.96<3.00mg/l2013-11-28Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.043<0.14mg/l2013-11-28Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra7˚C2013-11-28Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis7.89mg/lO22013-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH7.1pH vienetai2013-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos5mg/l2013-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS73.1mg/lO22013-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas3.84mg/l2013-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0.0072mgN/l2013-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.094mgN/l2013-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas7.73mg/lO22013-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0mg/lPO42013-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras1.64<1.8mg/l2013-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0<0.06mg/l2013-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra8˚C2013-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
Ištirpęs deguonis8.24>6.5mg/lO22014-03-24Šventoji > 599550,6168140
pH7.5pH vienetai2014-03-24Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos17mg/l2014-03-24Šventoji > 599550,6168140
BDS73.49<3.30mg/lO22014-03-24Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0.0190.09/0.3mgN/l2014-03-24Šventoji > 599550,6168140
Nitratas1.05<10.19mg/l2014-03-24Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas5.81mg/lO22014-03-24Šventoji > 599550,6168140
N bendras1.37<3.00mg/l2014-03-24Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.0123<0.28mg/lPO42014-03-24Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra1˚C2014-03-24Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.025<0.2mgN/l2014-03-24Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.039<0.14mg/l2014-03-24Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis9.87>6.5mg/lO22014-03-24Rašės upė > 600100,6155080
pH7.4pH vienetai2014-03-24Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos7.6mg/l2014-03-24Rašės upė > 600100,6155080
BDS71.67<3.30mg/lO22014-03-24Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas3.60<10.19mg/l2014-03-24Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.03940.09/0.3mgN/l2014-03-24Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.035<0.2mgN/l2014-03-24Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas7.81mg/lO22014-03-24Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.0276<0.28mg/lPO42014-03-24Rašės upė > 600100,6155080
N bendras2.15<3.00mg/l2014-03-24Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.031<0.14mg/l2014-03-24Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra1˚C2014-03-24Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis8.61>6.5mg/lO22014-03-24Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.7pH vienetai2014-03-24Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos45mg/l2014-03-24Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS710.47<3.30mg/lO22014-03-24Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas1.23<10.19mg/l2014-03-24Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0.07880.09/0.3mgN/l2014-03-24Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.089<0.2mgN/l2014-03-24Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas36.7mg/lO22014-03-24Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.0521<0.28mg/lPO42014-03-24Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras3.83<3.00mg/l2014-03-24Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.044<0.06mg/l2014-03-24Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra2˚C2014-03-24Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis8.35mg/lO22014-03-24Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH7.5pH vienetai2014-03-24Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos18mg/l2014-03-24Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS72.25mg/lO22014-03-24Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas2.25mg/l2014-03-24Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0.0296mgN/l2014-03-24Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.179mgN/l2014-03-24Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas6.44mg/lO22014-03-24Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.0031mg/lPO42014-03-24Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras1.19<1.8mg/l2014-03-24Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.021<0.06mg/l2014-03-24Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra3˚C2014-03-24Politiškių ežeras > 612525,6148445
Naftos produktai0.770.2mg/l2014-03-24Rašės upė > 600100,6155080
Naftos produktai1.350.2mg/l2014-03-24Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis7.8mg/lO22014-04-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH7.6pH vienetai2014-04-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos4mg/l2014-04-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS70.46mg/lO22014-04-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas1.84mg/l2014-04-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0.0076mgN/l2014-04-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.019mgN/l2014-04-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas8.06mg/lO22014-04-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.012mg/lPO42014-04-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras1.26<1.8mg/l2014-04-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.007<0.06mg/l2014-04-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra6˚C2014-04-30Politiškių ežeras > 612525,6148445
Ištirpęs deguonis8.27mg/lO22014-04-30Rašės upė > 600100,6155080
pH7.6pH vienetai2014-04-30Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos3.2mg/l2014-04-30Rašės upė > 600100,6155080
BDS70.68<3.30mg/lO22014-04-30Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas4.27<10.19mg/l2014-04-30Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.00230.09/0.3mgN/l2014-04-30Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.025<0.2mgN/l2014-04-30Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas8.22mg/lO22014-04-30Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.046<0.28mg/lPO42014-04-30Rašės upė > 600100,6155080
N bendras1.08<3.00mg/l2014-04-30Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.021<0.14mg/l2014-04-30Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra5˚C2014-04-30Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis8.27>6.5mg/lO22014-04-30Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis7.64>6.5mg/lO22014-04-30Šventoji > 599550,6168140
pH7.4pH vienetai2014-04-30Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos18mg/l2014-04-30Šventoji > 599550,6168140
BDS70.8<3.30mg/lO22014-04-30Šventoji > 599550,6168140
Nitratas3.97<10.19mg/l2014-04-30Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0.00360.09/0.3mgN/l2014-04-30Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.029mgN/l2014-04-30Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas7.91mg/lO22014-04-30Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.071mg/lPO42014-04-30Šventoji > 599550,6168140
N bendras1.55<1.8mg/l2014-04-30Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.034<0.14mg/l2014-04-30Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra5˚C2014-04-30Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis8.51>6.5mg/lO22014-04-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.6pH vienetai2014-04-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos13mg/l2014-04-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS70.67<3.30mg/lO22014-04-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas9.08<10.19mg/l2014-04-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0.00490.09/0.3mgN/l2014-04-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.023<0.2mgN/l2014-04-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas14.6mg/lO22014-04-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.025<0.28mg/lPO42014-04-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras2.29<3.00mg/l2014-04-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.014<0.06mg/l2014-04-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra5˚C2014-04-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
Naftos produktai00.2mg/l2014-04-30Rašės upė > 600100,6155080
Naftos produktai00.2mg/l2014-04-30Vyžuonos upė > 601445,6152250
Naftos produktai00.2mg/l2014-09-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
Naftos produktai00.2mg/l2014-09-25Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis8.21>6.5mg/lO22014-09-29Šventoji > 599550,6168140
pH7.5pH vienetai2014-09-29Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos5.2mg/l2014-09-29Šventoji > 599550,6168140
BDS71.1<3.30mg/lO22014-09-29Šventoji > 599550,6168140
Nitratas0.823<10.19mg/l2014-09-29Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0.0460.09/0.3mgN/l2014-09-29Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.033mgN/l2014-09-29Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas6.11mg/lO22014-09-29Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.009mg/lPO42014-09-29Šventoji > 599550,6168140
N bendras1.41<1.8mg/l2014-09-29Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.03<0.14mg/l2014-09-29Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra10˚C2014-09-29Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis8.54>6.5mg/lO22014-09-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.6pH vienetai2014-09-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos23mg/l2014-09-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS71.25<3.30mg/lO22014-09-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas3.11<10.19mg/l2014-09-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0.0240.09/0.3mgN/l2014-09-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.054<0.2mgN/l2014-09-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas10.9mg/lO22014-09-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.187<0.28mg/lPO42014-09-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras2.76<3.00mg/l2014-09-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.095<0.14mg/l2014-09-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra10˚C2014-09-29Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis8.67>6.5mg/lO22014-09-29Rašės upė > 600100,6155080
pH7.6pH vienetai2014-09-29Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos11mg/l2014-09-29Rašės upė > 600100,6155080
BDS71.37<3.30mg/lO22014-09-29Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas0.038<10.19mg/l2014-09-29Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.0390.09/0.3mgN/l2014-09-29Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.023<0.2mg/l2014-09-29Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas4.98mg/lO22014-09-29Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.046<0.28mg/lPO42014-09-29Rašės upė > 600100,6155080
N bendras1.29<3.00mg/l2014-09-29Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.038<0.14mg/l2014-09-29Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra10˚C2014-09-29Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis8.36mg/lO22014-09-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH7.4pH vienetai2014-09-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos2.11mg/l2014-09-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS71.89mg/lO22014-09-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas0.336mg/l2014-09-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0.018mgN/l2014-09-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.041mgN/l2014-09-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas8.13mg/lO22014-09-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.0021mg/lPO42014-09-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras2.11<1.8mg/l2014-09-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.031<0.06mg/l2014-09-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra10˚C2014-09-29Politiškių ežeras > 612525,6148445
Naftos produktai00.2mg/l2014-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
Naftos produktai00.2mg/l2014-11-28Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos5.5mg/l2014-11-28Šventoji > 599550,6168140
pH7.5pH vienetai2014-11-28Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis7.65>6.5mg/lO22014-11-28Šventoji > 599550,6168140
BDS71.9<3.30mg/lO22014-11-28Šventoji > 599550,6168140
Nitratas2.345<10.19mg/l2014-11-28Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0.0490.09/0.3mgN/l2014-11-28Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas1.121<0.2mg/l2014-11-28Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas6.12mg/lO22014-11-28Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.027mg/lPO42014-11-28Šventoji > 599550,6168140
N bendras1.49<1.8mg/l2014-11-28Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.04<0.14mg/l2014-11-28Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra8˚C2014-11-28Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis7.81>6.5mg/lO22014-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.9pH vienetai2014-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos18.9mg/l2014-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS72.36<3.30mg/lO22014-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas4.31<10.19mg/l2014-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0.0370.09/0.3mgN/l2014-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.128<0.2mg/l2014-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas13.1mg/lO22014-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.127<0.28mg/lPO42014-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras2.74<3.00mg/l2014-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.07<0.14mg/l2014-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra7˚C2014-11-28Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis7.24>6.5mg/lO22014-11-28Rašės upė > 600100,6155080
pH7.6pH vienetai2014-11-28Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos7mg/l2014-11-28Rašės upė > 600100,6155080
BDS72.4<3.30mg/lO22014-11-28Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas2.519<10.19mg/l2014-11-28Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.0280.09/0.3mgN/l2014-11-28Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.037<0.2mgN/l2014-11-28Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas5.73mg/lO22014-11-28Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.064<0.28mg/lPO42014-11-28Rašės upė > 600100,6155080
N bendras1.61<3.00mg/l2014-11-28Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.04<0.14mg/l2014-11-28Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra7˚C2014-11-28Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis8.45mg/lO22014-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH7.4pH vienetai2014-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos3.45mg/l2014-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS72.37mg/lO22014-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas2.025mg/l2014-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0.012mgN/l2014-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.07mgN/l2014-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas7.77mg/lO22014-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.001mg/lPO42014-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras1.89<1.8mg/l2014-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.017<0.06mg/l2014-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra8˚C2014-11-28Politiškių ežeras > 612525,6148445
Ištirpęs deguonis9.3>6.5mg/lO22016-06-23Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra20 ˚C2016-06-23Šventoji > 599550,6168140
pH8.0 pH vienetai2016-06-23Šventoji > 599550,6168140
BDS71.8<3.30mg/lO22016-06-23Šventoji > 599550,6168140
Nitratas0.91<10.19mg/l2016-06-23Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra17˚C2016-06-23Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.023<0.28mg/lPO42016-06-23Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra16 ˚C2016-06-23Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra20 ˚C2016-06-23Politiškių ežeras > 612525,6148445
Ištirpęs deguonis8.8>6.5mg/lO22016-06-23Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis9.1>6.5mg/lO22016-06-23Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.0550.09/0.3mgN/l2016-06-23Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis9.1>6.5mg/lO22016-06-23Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH8.0 pH vienetai2016-06-23Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH8.1 pH vienetai2016-06-23Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.0160.09/0.3mgN/l2016-06-23Šventoji > 599550,6168140
pH8.4 pH vienetai2016-06-23Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS72.5<3.30mg/lO22016-06-23Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS71.9<3.30mg/lO22016-06-23Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.0520.09/0.3mgN/l2016-06-23Rašės upė > 600100,6155080
BDS71.8<3.30mg/lO22016-06-23Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas1.51<10.19mg/l2016-06-23Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas1.43<10.19mg/l2016-06-23Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas0.79<10.19mg/l2016-06-23Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.023<0.2mg/l2016-06-23Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.057<0.2mg/l2016-06-23Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.037<0.2mg/l2016-06-23Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.006mgN/l2016-06-23Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.028 mg/l2016-06-23Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.030<0.28mg/lPO42016-06-23Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.054<0.28mg/lPO42016-06-23Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.028<0.28mg/lPO42016-06-23Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas1.78mg/lO22016-06-23Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas1.62mg/lO22016-06-23Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas1.13mg/lO22016-06-23Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas1.45mg/lO22016-06-23Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras0.97<3.00mg/l2016-06-23Šventoji > 599550,6168140
N bendras1.64<3.00mg/l2016-06-23Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras1.95<3.00mg/l2016-06-23Rašės upė > 600100,6155080
N bendras0.891.8mg/l2016-06-23Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.040<0.14mg/l2016-06-23Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.106<0.14mg/l2016-06-23Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.068<0.14mg/l2016-06-23Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.033<0.06mg/l2016-06-23Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos2mg/l2016-06-23Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos12mg/l2016-06-23Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos4mg/l2016-06-23Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos2mg/l2016-06-23Politiškių ežeras > 612525,6148445
Naftos produktai0.040.2mg/l2016-06-23Rašės upė > 600100,6155080
Naftos produktai0.040.2mg/l2016-06-23Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0.0100.09/0.3mgN/l2016-09-20Šventoji > 599550,6168140
Nitratas0.266<10.19mg/l2016-09-20Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.103<0.2mg/l2016-09-20Šventoji > 599550,6168140
pH7.24pH vienetai2016-09-20Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas6.34mg/lO22016-09-20Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis8.3>6.5mg/lO22016-09-20Šventoji > 599550,6168140
BDS714.7<3.30mg/lO22016-09-20Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos13.0mg/l2016-09-20Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra12°C2016-09-20Šventoji > 599550,6168140
N bendras0.570<3.00mg/l2016-09-20Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.034<0.14mg/l2016-09-20Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.018<0.28mg/lPO42016-09-20Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0.010<0.09/0.3mgN/l2016-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas2.66<10.19mg/l2016-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.103<0.2mg/l2016-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.76pH vienetai2016-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas11.4mg/lO22016-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis8.8>6.5mg/lO22016-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS73.80<3.30mg/lO22016-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos11.0mg/l2016-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras1.42<3.00mg/l2016-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.085<0.14mg/l2016-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.074<0.28mg/lPO42016-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra12°C2016-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Naftos produktai0.100.2mg/l2016-09-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0.0100.09/0.3mgN/l2016-09-20Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas1.24<10.19mg/l2016-09-20Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.090<0.2mg/l2016-09-20Rašės upė > 600100,6155080
pH7.81pH vienetai2016-09-20Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas5.39mg/lO22016-09-20Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis8.2>6.5mg/lO22016-09-20Rašės upė > 600100,6155080
BDS72.00<3.30mg/lO22016-09-20Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos18.0mg/l2016-09-20Rašės upė > 600100,6155080
N bendras0.530<3.00mg/l2016-09-20Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.046<0.14mg/l2016-09-20Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.038<0.28mg/lPO42016-09-20Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra12°C2016-09-20Rašės upė > 600100,6155080
Naftos produktai0.100.2mg/l2016-09-20Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.0100.09/0.3mg/l2016-10-20Šventoji > 599550,6168140
Nitratas0.885<10.19mg/l2016-10-20Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.010<0.2mg/l2016-10-20Šventoji > 599550,6168140
pH7.90pH vienetai2016-10-20Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas6.81mg/lO22016-10-20Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis10.6>6.5mg/lO22016-10-20Šventoji > 599550,6168140
BDS73.68<3.30mg/lO22016-10-20Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos2.0mg/l2016-10-20Šventoji > 599550,6168140
N bendras0.650<3.00mg/l2016-10-20Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0.0100.09/0.3mgN/l2016-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas0.050<10.19mg/l2016-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.090 mg/l2016-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH8.07pH vienetai2016-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas8.55mg/lO22016-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Ištirpęs deguonis8.7>6.5mg/lO22016-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS74.36<3.30mg/lO22016-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos7.0mg/l2016-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras0.6501.8mg/l2016-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.014<0.14mg/l2016-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.010<0.28mg/lPO42016-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra16°C2016-09-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.029<0.14mg/l2016-10-20Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.015<0.28mg/lPO42016-10-20Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra7°C2016-10-20Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0.0100.09/0.3mg/l2016-10-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas1.95<10.19mg/l2016-10-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.039<0.2mg/l2016-10-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.87pH vienetai2016-10-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas9.50mg/lO22016-10-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis11.0>6.5mg/lO22016-10-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS76.88<3.30mg/lO22016-10-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos4.0mg/l2016-10-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras0.900<3.00mg/l2016-10-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.052<0.14mg/l2016-10-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.037<0.28mg/lPO42016-10-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra5°C2016-10-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0.0100.09/0.3mg/l2016-10-20Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas1.11<10.19mg/l2016-10-20Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.010<0.2mg/l2016-10-20Rašės upė > 600100,6155080
pH7.91pH vienetai2016-10-20Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas4.91mg/lO22016-10-20Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis10.1>6.5mg/lO22016-10-20Rašės upė > 600100,6155080
BDS72.68<3.30mg/lO22016-10-20Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos4.0mg/l2016-10-20Rašės upė > 600100,6155080
N bendras0.710<3.00mg/l2016-10-20Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.037<0.14mg/l2016-10-20Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.028<0.28mg/lPO42016-10-20Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra6°C2016-10-20Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.0100.09/0.3mg/l2016-10-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas0.487<10.19mg/l2016-10-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.010 mg/l2016-10-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH7.90pH vienetai2016-10-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas7.45mg/lO22016-10-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Ištirpęs deguonis9.1>6.5mg/lO22016-10-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS78.88<3.30mg/lO22016-10-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos2.0mg/l2016-10-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras0.5201.8mg/l2016-10-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.014<0.14mg/l2016-10-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.010<0.28mg/l2016-10-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra8°C2016-10-20Politiškių ežeras > 612525,6148445
Naftos produktai0.100.2mg/l2016-10-20Vyžuonos upė > 601445,6152250
Naftos produktai0.100.2mg/l2016-10-20Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas8.55mg/lO22017-03-15Šventoji > 599550,6168140
BDS74.32<3.30mg/lO22017-03-15Šventoji > 599550,6168140
N bendras2.41<3.00mg/l2017-03-15Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas13.0mg/lO22017-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS72.16<3.30mg/lO22017-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra3°C2017-03-15Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra2.5°C2017-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras5.05<3.00mg/l2017-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas11.1mg/lO22017-03-15Rašės upė > 600100,6155080
BDS73.56<3.30mg/lO22017-03-15Rašės upė > 600100,6155080
N bendras4.61<3.00mg/l2017-03-15Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra3°C2017-03-15Rašės upė > 600100,6155080
pH7.94pH vienetai2017-06-05Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis6.76>6.5mg/lO22017-06-05Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.067<0.2mg/l2017-06-05Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas5.39mg/lO22017-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra2.5°C2017-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS72.16<3.30mg/lO22017-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras1.591.8mg/l2017-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
Ištirpęs deguonis7.08>6.5mg/lO22017-03-15Šventoji > 599550,6168140
pH7.86pH vienetai2017-03-15Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos2.0mg/l2017-03-15Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.018<0.2mg/l2017-03-15Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.007<0.28mg/lPO42017-03-15Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.02<0.14mg/l2017-03-15Šventoji > 599550,6168140
Nitratas1.763<10.19mg/l2017-03-15Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0.0100.09/0.3mg/l2017-03-15Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis7.50>6.5mg/lO22017-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.97pH vienetai2017-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos14.95mg/l2017-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.045<0.2mg/l2017-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.007<0.28mg/lPO42017-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.020<0.14mg/l2017-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas3.624<10.19mg/l2017-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0.0160.09/0.3mg/l2017-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis7.99>6.5mg/lO22017-03-15Rašės upė > 600100,6155080
pH8.04pH vienetai2017-03-15Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos2.65mg/l2017-03-15Rašės upė > 600100,6155080
Naftos produktai0.1000.2mg/l2017-03-15Vyžuonos upė > 601445,6152250
Naftos produktai0.1000.2mg/l2017-03-15Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.017<0.2mg/l2017-03-15Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.007<0.28mg/lPO42017-03-15Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.020<0.14mg/l2017-03-15Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas3.185<10.19mg/l2017-03-15Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.0070.09/0.3mg/l2017-03-15Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis6.72>6.5mg/lO22017-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH7.59pH vienetai2017-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos5.20mg/l2017-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.112mg/l2017-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.007<0.28mg/lPO42017-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.020<0.14mg/l2017-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas0.568<10.19mg/l2017-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0.0030.09/0.3mg/l2017-03-15Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas0.463<10.19mg/l2017-06-05Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.005<0.28mg/lPO42017-06-05Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0.0170.09/0.3mg/l2017-06-05Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos2.0mg/l2017-06-05Šventoji > 599550,6168140
pH7.95pH vienetai2017-06-05Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis7.66>6.5mg/lO22017-06-05Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.047<0.2mg/l2017-06-05Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas1.449<10.19mg/l2017-06-05Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.005<0.28mg/lPO42017-06-05Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0.0160.09/0.3mg/l2017-06-05Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos5.0mg/l2017-06-05Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.88pH vienetai2017-06-05Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis6.77>6.5mg/lO22017-06-05Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.064<0.2mg/l2017-06-05Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas1.017<10.19mg/l2017-06-05Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.005<0.28mg/lPO42017-06-05Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.0190.09/0.3mg/l2017-06-05Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos3.63mg/l2017-06-05Rašės upė > 600100,6155080
pH8.30pH vienetai2017-06-05Politiškių ežeras > 612525,6148445
Ištirpęs deguonis7.28>6.5mg/lO22017-06-05Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.017 mg/l2017-06-05Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas0.533<10.19mg/l2017-06-05Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.004<0.28mg/lPO42017-06-05Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0.0030.09/0.3mg/l2017-06-05Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos2.0mg/l2017-06-05Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra17°C2017-06-05Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra17°C2017-06-05Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra16°C2017-06-05Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra17°C2017-06-05Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas9.03mg/lO22017-06-05Šventoji > 599550,6168140
BDS73.08<3.30mg/lO22017-06-05Šventoji > 599550,6168140
N bendras1.61<3.00mg/l2017-06-05Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.020<0.14mg/l2017-06-05Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas13.9mg/lO22017-06-05Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS72.44<3.30mg/lO22017-06-05Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras2.20<3.00mg/l2017-06-05Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.020<0.14mg/l2017-06-05Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas7.89mg/lO22017-06-05Rašės upė > 600100,6155080
BDS72.16<3.30mg/lO22017-06-05Rašės upė > 600100,6155080
N bendras1.56<3.00mg/l2017-06-05Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.020<0.14mg/l2017-06-05Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas9.76mg/lO22017-06-05Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS72.68<3.30mg/lO22017-06-05Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras1.221.8mg/l2017-06-05Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.020<0.14mg/l2017-06-05Politiškių ežeras > 612525,6148445
Naftos produktai0.100.2mg/l2017-06-05Vyžuonos upė > 601445,6152250
Naftos produktai0.100.2mg/l2017-06-05Rašės upė > 600100,6155080
pH7.73pH vienetai2017-09-22Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis7.65>6.5mg/lO22017-09-22Šventoji > 599550,6168140
pH8.03pH vienetai2017-09-22Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH7.83pH vienetai2017-09-22Rašės upė > 600100,6155080
pH8.03pH vienetai2017-09-22Politiškių ežeras > 612525,6148445
Ištirpęs deguonis8.78 >6.5mg/lO22017-09-22Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis7.37>6.5mg/lO22017-09-22Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis8.48>6.5mg/lO22017-09-22Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.034<0.2mg/l2017-09-22Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.076<0.2mg/l2017-09-22Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.022<0.2mg/l2017-09-22Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.049 mg/l2017-09-22Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.034<0.28mg/lPO42017-09-22Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.033<0.28mg/lPO42017-09-22Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.034<0.28mg/lPO42017-09-22Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.011<0.28mg/lPO42017-09-22Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas1.08<10.19mg/l2017-09-22Šventoji > 599550,6168140
Nitratas3.13<10.19mg/l2017-09-22Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas2.21<10.19mg/l2017-09-22Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas0.99<10.19mg/l2017-09-22Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.050<0.14mg/l2017-09-22Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.058<0.14mg/l2017-09-22Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.048<0.14mg/l2017-09-22Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.025<0.14mg/l2017-09-22Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0.0620.09/0.3mg/l2017-09-22Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0.0590.09/0.3mg/l2017-09-22Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0.0680.09/0.3mg/l2017-09-22Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos2.0mg/l2017-09-22Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos11.18mg/l2017-09-22Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos2.0mg/l2017-09-22Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos2mg/l2017-09-22Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra14.0˚C2017-09-22Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra14.0˚C2017-09-22Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra14.0˚C2017-09-22Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra14.0˚C2017-09-22Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas11.6mg/lO22017-09-22Šventoji > 599550,6168140
BDS73.72<3.30mg/lO22017-09-22Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas15.8mg/lO22017-09-22Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS74.60<3.30mg/lO22017-09-22Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas13.6mg/lO22017-09-22Rašės upė > 600100,6155080
BDS72.76<3.30mg/lO22017-09-22Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas10.6mg/lO22017-09-22Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS72.84<3.30mg/lO22017-09-22Politiškių ežeras > 612525,6148445
Naftos produktai0.100.2mg/l2017-09-22Vyžuonos upė > 601445,6152250
Naftos produktai0.100.2mg/l2017-09-22Rašės upė > 600100,6155080
N bendras0.39<3.00mg/l2017-09-22Šventoji > 599550,6168140
N bendras1.49<3.00mg/l2017-09-22Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras1.27<3.00mg/l2017-09-22Rašės upė > 600100,6155080
N bendras1.091.8mg/l2017-09-22Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0.0170.09/0.3mg/l2017-09-22Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH7.92pH vienetai2017-11-13Šventoji > 599550,6168140
pH8.08pH vienetai2017-11-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH8.06pH vienetai2017-11-13Rašės upė > 600100,6155080
pH7.94pH vienetai2017-11-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
Ištirpęs deguonis8.14>6.5mg/lO22017-11-13Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis8.75>6.5mg/lO22017-11-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis8.53>6.5mg/lO22017-11-13Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis8.80>6.5mg/lO22017-11-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.034<0.2mg/l2017-11-13Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.076<0.2mg/l2017-11-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.022<0.2mg/l2017-11-13Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.049 mg/l2017-11-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas2.27<10.19mg/l2017-11-13Šventoji > 599550,6168140
Nitratas5.49<10.19mg/l2017-11-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas3.81<10.19mg/l2017-11-13Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas3.08<10.19mg/l2017-11-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.037<0.28mg/lPO42017-11-13Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.047<0.28mg/lPO42017-11-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.040<0.28mg/lPO42017-11-13Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.016<0.28mg/lPO42017-11-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.050<0.14mg/l2017-11-13Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.058<0.14mg/l2017-11-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.048<0.14mg/l2017-11-13Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.025<0.14mg/l2017-11-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0.0020.09/0.3mg/l2017-11-13Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0.0050.09/0.3mg/l2017-11-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0.0040.09/0.3mg/l2017-11-13Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.0020.09/0.3mg/l2017-11-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos4.85mg/l2017-11-13Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos16.90mg/l2017-11-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos2mg/l2017-11-13Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos2mg/l2017-11-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra5.5˚C2017-11-13Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra5.4˚C2017-11-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra5.2˚C2017-11-13Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra6.0˚C2017-11-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS71.8<3.30mg/lO22017-11-13Rašės upė > 600100,6155080
BDS72.7<3.30mg/lO22017-11-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS73.0<3.30mg/lO22017-11-13Šventoji > 599550,6168140
BDS71.4<3.30mg/lO22017-11-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas12.8mg/lO22017-11-13Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas22.4mg/lO22017-11-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas24.8mg/lO22017-11-13Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas14.4mg/lO22017-11-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras2.01<3.00mg/l2017-11-13Rašės upė > 600100,6155080
N bendras2.29<3.00mg/l2017-11-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras2.27<3.00mg/l2017-11-13Šventoji > 599550,6168140
N bendras2.061.8mg/l2017-11-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
Naftos produktai0.0440.2mg/l2017-11-13Rašės upė > 600100,6155080
Naftos produktai0.0440.2mg/l2017-11-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas13.2mg/lO22018-03-13Šventoji > 599550,6168140
BDS73.72<3.30mg/lO22018-03-13Šventoji > 599550,6168140
N bendras1.5<3.00mg/l2018-03-13Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas12.6mg/lO22018-03-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS74.48<3.30mg/lO22018-03-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras2.4<3.00mg/l2018-03-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas12.9mg/lO22018-03-13Rašės upė > 600100,6155080
BDS73.64<3.30mg/lO22018-03-13Rašės upė > 600100,6155080
N bendras2.05<3.00mg/l2018-03-13Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas10.9mg/lO22018-03-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS72.96<3.30mg/lO22018-03-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras1.311.8mg/l2018-03-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH7.97pH vienetai2018-03-13Šventoji > 599550,6168140
Ištirpęs deguonis8.02>6.5mg/lO22018-03-13Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.024<0.2mg/l2018-03-13Šventoji > 599550,6168140
Nitratas1.034<10.19mg/l2018-03-13Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.038<0.28mg/lPO42018-03-13Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.064<0.14mg/l2018-03-13Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0.0120.09/0.3mg/l2018-03-13Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos55.20mg/l2018-03-13Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra0.8˚C2018-03-13Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.017<0.2mg/l2018-03-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis7.60>6.5mg/lO22018-03-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH8.03pH vienetai2018-03-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas1.702<10.19mg/l2018-03-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.059<0.28mg/lPO42018-03-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.086<0.14mg/l2018-03-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0.0210.09/0.3mg/l2018-03-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos66.75mg/l2018-03-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra0.9˚C2018-03-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
pH8.06pH vienetai2018-03-13Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis8.47>6.5mg/lO22018-03-13Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.407<0.2mg/l2018-03-13Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas1.353<10.19mg/l2018-03-13Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.069<0.28mg/lPO42018-03-13Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.090<0.14mg/l2018-03-13Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.0260.09/0.3mg/l2018-03-13Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos15.05mg/l2018-03-13Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra1.1˚C2018-03-13Rašės upė > 600100,6155080
pH7.99pH vienetai2018-03-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
Ištirpęs deguonis8.39>6.5mg/lO22018-03-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.151 mg/l2018-03-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas0.941<10.19mg/l2018-03-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.018<0.28mg/lPO42018-03-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.029<0.14mg/l2018-03-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0.0060.09/0.3mg/l2018-03-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos2.0mg/l2018-03-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra0.8˚C2018-03-13Politiškių ežeras > 612525,6148445
Naftos produktai0.170.2mg/l2018-03-13Rašės upė > 600100,6155080
Naftos produktai0.160.2mg/l2018-03-13Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis6.80>6.5mg/lO22018-06-11Šventoji > 599550,6168140
pH7.98 pH vienetai2018-06-11Šventoji > 599550,6168140
Amonio azotas0.143<0.2mg/l2018-06-11Šventoji > 599550,6168140
Nitratas0.205<10.19mg/l2018-06-11Šventoji > 599550,6168140
Nitritas0.0330.09/0.3mg/l2018-06-11Šventoji > 599550,6168140
Fosfatas0.020<0.28mg/lPO42018-06-11Šventoji > 599550,6168140
P bendras0.029<0.14mg/l2018-06-11Šventoji > 599550,6168140
Temperatūra15.8 ˚C2018-06-11Šventoji > 599550,6168140
Suspenduotos medžiagos2.0 mg/l2018-06-11Šventoji > 599550,6168140
BDS73.84<3.30mg/lO22018-06-11Šventoji > 599550,6168140
Permanganato indeksas1.63 mg/lO22018-06-11Šventoji > 599550,6168140
N bendras1.24<3.00mg/l2018-06-11Šventoji > 599550,6168140
pH7.96 pH vienetai2018-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitratas1.448<10.19mg/l2018-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0.0390.09/0.3mg/l2018-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
Fosfatas0.038<0.28mg/lPO42018-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
P bendras0.061<0.14mg/l2018-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
Temperatūra20.8 ˚C2018-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
Suspenduotos medžiagos2.0 mg/l2018-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
BDS75.35<3.30mg/lO22018-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
Permanganato indeksas5.73 mg/lO22018-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
N bendras2.00<3.00mg/l2018-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
Ištirpęs deguonis4.62>6.5mg/lO22018-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
Amonio azotas0.174<0.2mg/l2018-06-11Vyžuonos upė > 601445,6152250
Nitritas0.0100.09/0.3mg/l2018-06-11Rašės upė > 600100,6155080
Fosfatas0.037<0.28mg/lPO42018-06-11Rašės upė > 600100,6155080
P bendras0.053<0.14mg/l2018-06-11Rašės upė > 600100,6155080
Temperatūra20.0 ˚C2018-06-11Rašės upė > 600100,6155080
Suspenduotos medžiagos2.0 mg/l2018-06-11Rašės upė > 600100,6155080
BDS74.64<3.30mg/lO22018-06-11Rašės upė > 600100,6155080
Permanganato indeksas1.12 mg/lO22018-06-11Rašės upė > 600100,6155080
N bendras1.41<3.00mg/l2018-06-11Rašės upė > 600100,6155080
Ištirpęs deguonis6.84>6.5mg/lO22018-06-11Rašės upė > 600100,6155080
pH8.43 pH vienetai2018-06-11Rašės upė > 600100,6155080
Amonio azotas0.049<0.2mg/l2018-06-11Rašės upė > 600100,6155080
Nitratas0.531<10.19mg/l2018-06-11Rašės upė > 600100,6155080
Nitritas0.083 mg/l2018-06-12Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS72.0 mg/lO22018-06-12Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitritas0.083 mg/l2018-06-11Politiškių ežeras > 612525,6148445
BDS72.0 mg/lO22018-06-11Politiškių ežeras > 612525,6148445
Permanganato indeksas3.65 mg/lO22018-06-12Politiškių ežeras > 612525,6148445
N bendras0.803<1.8mg/l2018-06-12Politiškių ežeras > 612525,6148445
Ištirpęs deguonis6.41mg/lO22018-06-12Politiškių ežeras > 612525,6148445
pH8.17 pH vienetai2018-06-12Politiškių ežeras > 612525,6148445
Amonio azotas0.253 mg/l2018-06-12Politiškių ežeras > 612525,6148445
Fosfatas0.008 mg/lPO42018-06-12Politiškių ežeras > 612525,6148445
P bendras0.024>0.06mg/l2018-06-12Politiškių ežeras > 612525,6148445
Nitratas0.396 mg/l2018-06-12Politiškių ežeras > 612525,6148445
Temperatūra15.6 ˚C2018-06-12Politiškių ežeras > 612525,6148445
Suspenduotos medžiagos2.0 mg/l2018-06-12Politiškių ežeras > 612525,6148445